Erfpunt / collectie

De collectievorming is zowat 30 jaar geleden gestart en werd zeer lang enkel gestuurd door opname van nieuwe ensembles die gegenereerd werden door het veldwerk van de eigen organisatie. Sinds enkele jaren worden ook in beperkte mate nieuwe ensembles aangeleverd door private archeologiebedrijven die veldwerk in het werkingsgebied van de dienst verrichten. 


Collectiebeleid

Het onroerenderfgoeddepot Waasland aanvaardt prioritair enkel integrale archeologische ensembles (archeologische vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie) afkomstig van onderzoek binnen het werkingsgebied van Erfpunt (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster). Afwijkingen zijn slechts mogelijk na overleg en mits akkoord van de raad van bestuur van Erfpunt.


In geringere mate worden ook beschermde bouwhistorische relicten uit datzelfde gebied in (tijdelijke) bewaring genomen (in het kader van restauratie of herbestemming).


Bij de opname van ensembles wordt zoveel mogelijk gestreefd naar eigendomsverwerving. Ook tijdelijk of permanent in beheer geven van ensembles behoort tot de mogelijkheden.

Het depot heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden vondstcomplexen, die formeel beant¬woorden aan de receptieve voorwaarden, te weigeren of door te verwijzen:

  •  indien de vondsten de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot overstijgen;
  •  indien de vondsten specifieke bewaaromstandigheden verlangen die het depot niet kan garanderen.

In beide gevallen zal het depot assisteren bij het zoeken naar een geschikte bewaarplaats.Het depotreglement voor de opname van een archeologisch ensemble.