Home > Diensten > archeologie
Erfpunt / archeologie

Erfpunt is een erkend archeologisch bedrijf dat kwaliteitsvol en vooruitstrevend onderzoek aanbiedt binnen het archeologisch werkveld in Vlaanderen.

Jarenlange expertise op het terrein, inzet op innovatie en het zoeken naar de juiste balans tussen de belangen van de ontwikkelaar/bouwheer en het bedreigde onroerend erfgoed zijn enkele van de sterke punten van de cel Onderzoek van onze organisatie.

Kortom, de cel Onderzoek binnen Erfpunt kan voor u het ganse archeologietraject verzorgen, van het het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van diverse vormen van vooronderzoek en vlakdekkende opgravingen (inclusief rapportage).


Archeologienota

Het onroerenderfgoeddecreet (toelichting) van 12.07.2013 verplicht bouwheren en ontwikkelaars in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota, geschreven door een erkend archeoloog, toe te voegen aan een stedebouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.

Dit vooronderzoek kan in twee delen worden opgedeeld :

Check hier of u een archeologienota dient toe te voegen aan uw stedebouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.

Meer informatie vindt u ook terug in de brochure ‘archeologie regelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars’ van het agentschap Onroerend Erfgoed.
 

  • Archeologische opgraving

    Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek wordt de impact van de geplande werken op het aanwezige archeologisch erfgoed bepaald en stelt de erkende archeoloog een aanpak op voor een goede omgang met het aanwezige erfgoed bij de bouw- of verkavelingswerken.

    Wanneer de bekrachtigde archeologienota oordeelt dat de geplande werken het aanwezige bodemarchief zullen schaden, zal een opgraving moeten volgen.

    30 jaar archeologisch onderzoek van sites uit de steentijd tot de post-middeleeuwen in het Waasland en daarbuiten maakt de cel Onderzoek van Erfpunt een uitgelezen partner om het opgelegde vlakdekkend onderzoek voor uw project op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren, en dit binnen een vooraf bepaald tijdsbestek en tegen correcte prijzen.


Contact

Cel Onderzoek
Thierry Van Neste
Erkend terreinarcheoloog

Regentiestraat 63
9100 Sint-Niklaas
onderzoek@erfpunt.be
03 778 87 59
0470 62 41 03