Erfpunt / onderzoek je mee

 


Na een opgraving hebben de archeoloog en de depotmedewerkers nog een berg werk te verzetten. Het vondstenmateriaal wordt van de laatste restjes vuil ontdaan, gecodeerd en gefotografeerd. Kwetsbare vondsten worden door restaurators behandeld.
 

En dan is er de studie van het vondstenmateriaal. Wat is het? En waarvoor werd het gebruikt? Niet zo’n eenvoudige opdracht, want vele vondsten zijn maar fragmentarisch bewaard. Ze zijn dus niet altijd gemakkelijk te herkennen. Ook de vindplaats – een waterput, een afvalkuil, een graf … – speelt een rol in het identificeren van het voorwerp. Een pot in een graf kan een urne of een grafgift zijn. Maar als dezelfde pot in een afvalkuil bij een woning wordt teruggevonden, maakt de pot gewoon deel uit van de huisraad.

 

Kan de archeoloog de vondst identificeren en de functie ervan achterhalen, dan zijn er nog een heleboel andere vragen te beantwoorden.

Wat vertelt het voorwerp ons over de oorspronkelijke eigenaar? Waarin geloofde hij? Was hij rijk ? Was hij een jager, boer, ambachtsman, koopman of edelman?

Kan het voorwerp ons iets over (verre) handelscontacten vertellen?

Vertelt dit voorwerp ons iets over de kledij van vroeger?

Vertelt dit voorwerp ons iets over de etensgewoonten of etiquette van vroeger?

Hoe werd een dode begraven?


…. Hoe meer antwoorden de archeoloog vindt, hoe mooier het verhaal van deze vondst wordt.


Heb je zin om mee te doen?

In Onderzoek je mee? stellen de archeologen elke maand een vondst voor. Herken je het voorwerp of het fragment ervan? Waarvoor werd het gebruikt? En wat vertelt het voorwerp je nog meer? Laat het ons weten via archeoforkids@erfpunt.be. Op het einde van de maand mailen we je de oplossing door.

Kijk ook eens naar de workshops bestemd voor het onderwijs, ze zijn de moeite waard!