Home > Diensten > archeologie > archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
Erfpunt / archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Wanneer een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem heeft uitgewezen dat er zich mogelijk archeologische sporen bevinden binnen het projectgebied, kan dit gecontroleerd worden door middel van een vooronderzoek met ingreep in de bodem, bv. proefsleuven of verder archeologisch booronderzoek.

  • Proefsleuven: om de bevindingen uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem te verifiëren kan beslist worden om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van het systeem van continue parallelle sleuven met een minimale breedte van 2 m en een tussenafstand van maximaal 15 m. Indien nodig, kunnen de sleuven nog worden uitgebreid met kijkvensters om meer informatie te krijgen over eventuele archeologische sporen.
     
  • Archeologisch booronderzoek: indien er tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem aanwijzingen waren voor mogelijke prehistorische resten kan dit onderzocht worden door middel van een archeologisch booronderzoek. Dit onderzoek kan naast boringen ook aangevuld worden met proefputten.

Dit vooronderzoek heeft het voordeel dat er zekerheid wordt geboden over de aanwezigheid van archeologische sporen.

De cel Onderzoek van Erfpunt kent op dit vlak reeds een lange traditie en beschikt over heel wat expertise en gekwalificeerd personeel, wat garant staat voor een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van dit soort onderzoek.

Voor de opmaak van een offerte van een of meerdere bovenvermelde diensten, kunt u ons steeds contacteren op onderzoek@erfpunt.be