Home > Diensten > archeologie > archeologische opgraving
Erfpunt / archeologische opgraving

 

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek wordt de impact van de geplande werken op het aanwezige archeologisch erfgoed bepaald en stelt de erkende archeoloog een aanpak op voor een goede omgang met het aanwezige erfgoed bij de bouw- of verkavelingswerken. 

Wanneer de bekrachtigde archeologienota oordeelt dat de geplande werken het aanwezige bodemarchief zullen schaden, zal een opgraving moeten volgen. 

30 jaar archeologisch onderzoek van sites uit de steentijd tot de post-middeleeuwen in het Waasland en daarbuiten maakt de cel Onderzoek van Erfpunt een uitgelezen partner om het opgelegde vlakdekkend onderzoek voor uw project op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren, en dit binnen een vooraf bepaald tijdsbestek en tegen correcte prijzen.


Contact:
Thierry Van Neste
Erkend terreinarcheoloog
Cel Onderzoek
03 778 87 59
0470 62 41 03
onderzoek@erfpunt.be