Erfpunt / inventaris

In het depotinventaris wordt een overzicht gegeven van de in het depot aanwezige ensembles. 
De inventaris is nog niet digitaal te raadplegen, hier wordt aan gewerkt.