Conservatielabo


Sinds 2006 beschikt Erfpunt over een gespecialiseerd Conservatielabo waar kwetsbare archeologische vondsten uit metaal, aardewerk, glas, hout en leder worden geëvalueerd, gereinigd, geconserveerd, verstevigd en gestabiliseerd.

Hierbij werken we volgens actuele methoden en technieken conform de internationale richtlijnen. Ook archeologische bedrijven kunnen een beroep doen op het Conservatielabo van Erfpunt.

Conservatie archeologische metalen

Het conserveren en stabiliseren van archeologische metalen is een uitermate delicate aangelegenheid. Gezien de zeer grote kwetsbaarheid van deze voorwerpen past ons labo de meest professionele behandeling toe. De authenticiteit van het archeologisch voorwerp staat hierin voorop.

Röntgenonderzoek

Archeologische voorwerpen uit ijzer zijn meestal sterk door corrosie aangetast waardoor het object zelf onherkenbaar geworden is. Door middel van röntgenonderzoek kan in de meeste gevallen het object toch ‘leesbaar’ worden gemaakt.

Ontzouten van archeologische metalen

Tijdens het lange verblijf in de bodem gaan er zich verschillende corrosieprocessen afspelen. Hierdoor worden er voor het object schadelijke zouten opgeslagen in de gecorrodeerde kern waardoor er post-opgravingscorrosie kan ontstaan. Dit kan enkel door een gedegen ontzouting geremedieerd worden. Het is een langdurig proces dat tot een jaar kan aanlopen.

Conservatie organisch materiaal

Ook voor het reinigen en conserveren van kleine objecten uit leder en hout kan je bij het Conservatielabo van Erfpunt terecht. Hiervoor werkt het labo samen met een externe conservatrice.

Numismatiek en conservatie

Deze gaan hand in hand door een synergie tussen het Conservatielabo en onze eigen numismaat Bart Lauwers. Bij interactie tijdens conservatieve behandelingen tussen beide ontstaat de mogelijkheid om munten zeer precies te dateren

Verder leveren we ook de volgende diensten aan:

  • Bergen archeologisch vondstenmateriaal in situ
  • Conditiebepaling archeologische collecties
  • Conservatie zwaar verbrand aardewerk
  • Conservatie archeologisch glas
Contact

Conservatielabo Erfpunt
Johan Van Cauter

Regentiestraat 63
9100 Sint-Niklaas
conservatie@erfpunt.be
03 778 87 57

Erfpunt verbindt en inspireert