3D-registratie

3D-registratie

Innovatie en efficiëntie kenmerken de activiteiten van de cel Onderzoek van Erfpunt. Het onderzoeksteam van Erfpunt biedt aan actoren binnen de depotsector en het onroerenderfgoedveld de volgende diensten inzake 3D-registratie:

3D-scanning

Op basis van dergelijke scan kan een gedetailleerde digitale tekening worden gemaakt van het oppervlak en de doorsnede van het object en wordt tijdrovende handmatige tekenwerk vervangen. Andere toepassingen zijn het fotografisch registreren van objecten, het maken van 3D-modellen voor digitale of virtuele tentoonstellingen, het maken van replica’s op basis van een 3D-model…

Wenst u meer info inzake de voordelen van 3D-registratie van objecten of voor de opmaak van een offerte, kunt u steeds terecht op onderzoek@erfpunt.be, tel: +32 3 778 87 59, contactpersoon: Thierry Van Neste

Fotogrammetrie

Op basis van fotogrammetrie kunnen ook grote(re) objecten en structuren in 3D worden geregistreerd.

Met behulp van een drone of gewoon uit de hand worden fotografische opnames gemaakt van terreinen op grote hoogte, van de binnen- als buitenzijde van gebouwen of standbeelden. Met behulp van gespecialiseerde software worden van deze opnamen fotorealistische 3D-beelden gecreëerd, alsook gegeorefereerde digitale hoogtemodellen.

Deze registratietechniek kan ook bij archeologische projecten worden ingezet. De fotografische opnamen worden dan gebruikt als ondergrond voor de allesporenkaart. Het digitale hoogtemodel wordt ingezet om de hoogteligging van het archeologische vlak te bepalen. Deze techniek wordt niet enkel bij archeologisch onderzoek ingezet maar ook voor bouwkundig erfgoed. In principe kan dit ook gebruikt worden voor de registratie van landschappelijk erfgoed.

Wenst u gebruik te maken van onze diensten rond 3D-registratie, dan kunt u steeds terecht op onderzoek@erfpunt.be.

Meer info

Meer voorbeelden van gerealiseerde projecten vindt u op ** sketchfab.com/Erfpunt.

Wenst u meer info inzake de voordelen van 3D-registratie van objecten of structuren of voor de opmaak van een offerte, dan kunt u steeds terecht op onderzoek@erfpunt.be, Tel: +32 3 778 87 59, contactpersoon: Thierry Van Neste

Erfpunt verbindt en inspireert