Beheersplannen

Beheersplannen

Als trotse eigenaar of gebruiker van een beschermd goed word je dagelijks geconfronteerd met de verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt. Voor handelingen in of aan een beschermd goed moet toelating gevraagd worden.

Een langetermijnvisie op het beheer geeft houvast, doet het overzicht behouden en geeft mogelijkheden op premies. Daarom is het opmaken van een beheersplan (voor een looptijd van 24 jaar) meer dan ooit van belang en vaak noodzakelijk.

Vertrekkend vanuit de aanwezige erfgoedwaarden en een creatief proces rond hernieuwde functieomschrijving en herbestemming werkt Erfpunt samen met jou een beheersplan uit dat kansen schept voor de toekomst.

Voor meer info:
www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen

Vertrekkend vanuit het heden maken we het verleden aanwezig

Particulieren kunnen bij Erfpunt terecht voor alle info en vragen voor het opmaken van een beheersplan. Het opmaken van een beheersplan door Erfpunt is voorlopig voorbehouden voor de aangesloten gemeenten, met een maximum per gemeente van één beheersplan per jaar en volgens de planning. Voor de opmaak van een offerte, neem contact op met onze erfgoedconsulenten.

Vragen?

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij beheer@erfpunt.be

Erfpunt verbindt en inspireert