Beheersplannen

Beheersplannen

Als trotse eigenaar of gebruiker van een beschermd goed wordt u dagelijks geconfronteerd met de verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt. Voor handelingen in of aan een beschermd goed moet toelating gevraagd worden. Een langetermijnvisie op het beheer geeft houvast, doet het overzicht behouden en geeft mogelijkheden op premies. Daarom is het opmaken van een beheersplan (voor een looptijd van 20 jaar) meer dan ooit van belang en vaak noodzakelijk.

Vertrekkend vanuit de aanwezige erfgoedwaarden en een creatief proces rond hernieuwde functieomschrijving en herbestemming werkt Erfpunt samen met u een beheersplan uit dat kansen schept voor de toekomst.

Draaiboek

Erfpunt levert een praktisch draaiboek met houvast voor de toekomst.

“Vertrekkend vanuit het heden maken we het verleden aanwezig.”

Vragen?

Voor verdere vragen of de opmaak van een offerte kan u steeds terecht bij beheer@erfpunt.be.

Wist u dat u voor de opmaak van een beheersplan een onderzoekspremie kan aanvragen bij de Vlaamse overheid? Deze premie bedraagt 80 % van de aanvaarde kostenraming (excl. btw), met een maximum van 25.000 euro. Als de btw niet kan gerecupereerd worden, wordt ze ook gefinancierd.

Erfpunt verbindt en inspireert