Depot 10 gebakken object

Gebakken object

 

Bij de Erfpunt zijn vandaag de dag 12 personeelsleden werkzaam. Samen staan zij in voor het beheer en het behoud van het onroerend erfgoed van het Waasland.

Via het project ‘Onderzoek je mee’ laten we de collega’s aan het woord. Hij/zij zet op zijn/haar beurt een zelfgekozen object van de maand uit het onroerenderfgoeddepot Waasland in de kijker. Collega en depotverantwoordelijke van het onroerenderfgoeddepot Waasland Dries D’Hollander heeft de eer om de spits af te bijten.

Object van de maand

Dries is historicus en is sinds 2005 werkzaam bij Erfpunt. Zijn object van de maand betreft twee bakstenen van een middeleeuwse waterput die behoorde tot het middeleeuwse Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas. Deze site werd bijna 20 jaar geleden opgegraven omdat hij dreigde vernield te worden bij de aanleg van het eerste deel van het bedrijventerrein Kluizenmolen. Beide bakstenen zijn trapeziumvormig en maken deel uit van de onderste helft van de waterput die een diepte van 3,2 m had. De waterput zelf wordt in de 15de-eeuw gedateerd.

Waarom nu juist deze bakstenen? Wel, om het met Dries’ eigen woorden te zeggen: “omdat het een ludieke en tastbare vereeuwiging is van een ogenschijnlijk banale gebeurtenis, waarin zowel mens als dier vervat zitten”. Op beide bakstenen vind je immers een pootafdruk van een dier (hond of wolf???) terug. Blijkbaar heeft het atelier dat deze bakstenen heeft geproduceerd een ongewenste bezoeker over de vloer gekregen, of beter gezegd over de nog niet gebakken bakstenen.

Baksteen

Wist je dat kloostermop een bijnaam voor middeleeuwse baksteen is? Kun jezelf ook nog een paar bijnamen vinden?
Werden huizen in de middeleeuwen helemaal in baksteen opgetrokken zoals vandaag de dag? Of toch niet?

Werden huizen in de middeleeuwen helemaal in baksteen opgetrokken zoals vandaag de dag? Of toch niet?
Naast baksteen heb je natuursteen, hout, leem, stro… als typische bouwmaterialen uit de middeleeuwen. Gefortuneerde personen of families konden zich een huis in natuursteen permitteren. Maar de meeste huizen hadden slechts een bakstenen fundering en onderbouw. Bovenop deze bakstenen onderbouw werd een skelet van houten balken opgetrokken. De open gaten tussen de balken waren opgevuld met vlechtwerk dat met leem werd bestreken. Dit heet vakwerkbouw.

Tijdens de opgraving van het kasteel Blauwhof te Steendorp werd de bakstenen fundering en onderbouw van een huis in vakwerkbouw teruggevonden. Het betrof de hereboerderij van de Antwerpse kannunik…

Erfpunt verbindt en inspireert