Romeinse waterput

 

Thierry Van Neste studeerde in 2008 af aan de universiteit Gent als master in de archeologie met een minor in de geografie. Daarna werkte hij mee aan verschillende archeologische en paleolandschappelijke booronderzoeken voor het Ename Erfgoedcentrum, de Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Katholieke Universiteit Leuven. Binnen Erfpunt is Thierry leidinggevende archeoloog van de cel Onderzoek.

Romeinse waterput

Zijn object van de maand is een Romeinse waterput die werd opgegraven tijdens een onderzoek in Elversele en Tielrode. De site werd in 2010 onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een riolering door Aquafin.

De reden om te kiezen voor deze waterput? Een waterput is sowieso een interessant onderwerp omdat het werkt als een soort ‘val’ voor objecten: dingen die naar beneden vallen, worden er namelijk zelden weer uitgehaald. Dit zorgt er voor dat archeologen vaak veel (interessant) materiaal uit waterputten kunnen halen.

Daarnaast kunnen waterputten ons interessante informatie verschaffen over het omliggende landschap. Naast de verschillende voorwerpen die in de waterput vallen, komen er namelijk ook zaden, vruchten en pollen van de planten in de nabije omgeving in terecht. Door deze te onderzoeken kunnen we een deel van het landschap reconstrueren.

Planken…

Bij deze waterput was er echter nog iets extra interessant: de planken die gebruikt waren om de schacht op te bouwen hadden voordien een andere functie gehad. Gelijkenissen met vondsten uit Londen (Verenigd Koninkrijk) toonden aan dat ze waarschijnlijk gebruikt waren als onderdeel van een gebouw. Dat betekent dat we dankzij deze waterput ook zeldzame informatie hebben verkregen over gebouwen uit de Romeinse tijd.

Wanneer waterputten in onbruik raken, fungeren ze vaak nog enige tijd als stortplaatsen. Scherven, voedselresten … worden er ingegooid. Collega-archeologen ontdekten in 1990-1991 te Kruishoutem-Kapellekouter (Oost-Vlaanderen) vier Romeinse waterputten, volledig volgestort. Tussen het afval werden enkele bijzondere voorwerpen teruggevonden. Om welke voorwerpen gaat het?

Tussen het gewone tuin- en keukenafval vonden de archeologen in deze putten ook bronzen armbanden, mantel- en haarspelden, een vuurpook, de arm van een groot bronzen beeld, fragmenten van houten kommen en meubilair, en resten van schoeisel en kledij terug.

Erfpunt verbindt en inspireert