Depot 17 hertshoorn

Hertshoorn

 

Erik Pijl werkt sinds 2010 bij Erfpunt als veldtechnicus en tekenaar. Naast het onderzoek op het terrein, staat hij in voor het (digitaal) tekenen en fotograferen van archeologische vondsten en publieksgerichte illustraties (zie op Ontdekking met Arthur).

Het was tijdens zijn eerste echte opgraving – project Sint-Gillis-Kluizenmolen fase II – dat bij het onderzoeken van één van de zes waterputten in aanraking kwam met zijn favoriete vondst uit het depot: een hak uit hertshoorn. Het voorwerp dateert uit de midden bronstijd en is wel 3400 jaar oud.

Waar diende het voor?

Een hak uit hertshoorn, wat kan je daar allemaal mee doen?

Collega-archeoloog Bart Lauwers heeft onlangs de hak en het andere vondstenmateriaal van het onderzoek Sint-Gillis-Kluizenmolen fase 2 bestudeerd. Hij kon ons vertellen dat de hak een echt multifunctioneel werktuig of een ‘multitool’ is. Met een hak kan je harde materialen zoals hout klieven, ontschorsen en uithollen. Door zijn vlakke basis kan de hak ook als hamer worden ingezet. Ook het bewerken van velden (omwoelen van de grond) behoort tot de mogelijkheden. Het artefact is ca. 11 bij 6 cm groot. Blijkens de doorboring was de hak op een stok met een doorsnede van ca. 1,5 cm bevestigd geweest.

Hoe deze hak in het bodemarchief is terechtgekomen, is al een even boeiend verhaal. Dit verhaal kan je lezen in het eindrapport van de opgraving van Sint-Gillis-Kluizenmolen.

Erfpunt verbindt en inspireert