Depot 18 stenen voorwerp

Stenen voorwerp

 

Lieve Delestinne studeerde af aan de KASK te Gent als toegepast kunstenaar. Ze verrichtte lange tijd monnikenwerk in een cartografie. Opmaakprogramma’s en programma’s voor beeldbewerking fascineren haar enorm.

Ze koos voor de vondst van de maand een stenen voorwerp. Het voorwerp maakt deel uit van de archeologische collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland (KOKW). Deze collectie is sinds kort ondergebracht in het onroerenderfgoeddepot Waasland.

De kleuren en vorm van het object spreken tot haar verbeelding. Het mooi gepolijste resultaat is ook een pareltje van techniek. Kortom een klein kunstwerkje! Dit exemplaar kent ook vele geheimen… Wat is het eigenlijk?

Gepolijste bijl

Het favoriete voorwerp van Lieve betreft een gepolijste bijl uit vuursteen of silex. Op de tijdlijn is deze bijl te plaatsen in het neolithicum, meer bepaald de laatste fase uit het steentijdtijdperk. Wist je dat Franse archeologen dit tijdvak ook wel l’âge de la pierre polie of het tijdperk van de gepolijste steen noemen omdat de gepolijste of geslepen bijl een echt gidsfossiel of een heel typisch voorwerp voor dit tijdvak is?

Het polijsten of slijpen van voorwerpen is een arbeidsintensieve techniek, en gebeurt met behulp van een (bij voorkeur) fijnkorrelige steen en een beetje water. Het voordeel aan het polijsten of slijpen is dat de bijl heel glad kon worden afgewerkt, een absolute must om de bijl goed in zijn steel te kunnen vastzetten. De regelmatig gevormde snede maakte de bijl ook minder gevoelig voor de zware slagen bij het hakken. Hierdoor werden zware breuken vermeden.

Een bijl kon op verschillende manier worden geschacht, d.w.z. in een houten steel worden gevat. In het rechtse voorbeeld is de bijl niet rechtstreeks in een houten steel gevat, maar in een tussenstuk van hertshoorn. Een niet onbelangrijk detail, want hertshoorn is heel flexibel materiaal en vangt de trillingen van de slagen op.

Experimenten hebben aangetoond dat deze bijl uitermate geschikt is voor het vellen van bomen en het bewerken van hout. Het is zonder twijfel een onmisbaar gereedschap voor de eerste landbouwgemeenschappen. Er werden bomen mee gerooid om akkers aan te leggen. Hout werd bewerkt tot bouwmateriaal voor woningen….

Bron: BEUKER, J., Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede, Sidestone Press, Leiden, 2010.

Erfpunt verbindt en inspireert