Depot 20 zeefresidus

Zeefresidu's

 

Dirk Boel is een van de oudste medewerkers binnen Erfpunt. Op het terrein assisteert hij de terreinarcheologen bij archeologische screening van terreinen of opgravingen. Tijdens de wintermaanden staat hij in voor het verwerken van het vondstenmateriaal. In de ateliers ontdoet hij o.m. het aardewerk van de laatste restjes vuil en helpt hij bij het verpakken. De afgelopen weken hield Dirk zich vooral bezig met het zeven van bodemstalen.

De zeefresidu’s die overblijven worden doorgestuurd naar gespecialiseerde labo’s voor verdere natuurwetenschappelijke analyse. Dirk kiest als object van de maand het zeefresidu van een van de waterputten van de kasteelsite Blauwhof (Steendorp).

Informatie?

Hebben jullie een idee wat voor informatie archeologen uit een zeefresidu kunnen halen?

Zeefresidu’s kunnen houtskool, zaden, vruchtenpitten, granen, stukjes menselijk of dierlijk bot bevatten. Plantenresten zoals zaden, vruchtenpitten, granen …maar ook dierlijk materiaal leveren info op over de voeding van weleer. Met behulp van aanwezige houtskoolresten kunnen dan weer archeologische bodemsporen exact worden gedateerd (via C14-datering).

Erfpunt verbindt en inspireert