Munt

 

Deze keer nemen we een munt uit het depot onder de loep.

De munt werd gevonden tijdens een vooronderzoek in de achtertuin van het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas. Het gemeentehuis is gevestigd in een kasteel dat in de 16de eeuw werd gebouwd voor de rijke familie Sanders. Het onderzoek bracht o.a. het tracé van de oude walgracht rond het oorspronkelijke kasteelpark terug aan het licht.

Kopermunt

De munt werd met de metaaldetector gevonden in een kuil vlakbij het kasteeltje. Het is een zogenaamde oord, een kopermunt, die in 1745 werd geslagen voor Maria Theresia (1740-1780), de Oostenrijkse keizerin die hier toendertijd de plak zwaaide. Op de voorzijde staat ze afgebeeld als jonge vrouw, met diep uitgesneden gewaad. Rond haar hoofd zie je een opschrift dat – in Latijn en in sterk afgekorte vorm – haar titels opsomt: MAR. TH. D:G HUNG BOH. – R. AR. AUS. D. BURG. Dit staat voor: Maria Theresia, Dei Gratia Hungaria Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundia (Maria Theresia, bij Gods gratie koningin van Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië).

Op de keerzijde staat boven het jaartal Ad Usum Belgii Austri, wat zoveel betekent als ‘voor gebruik in Oostenrijks België’ De naam België was dus al een begrip vóór ons land onafhankelijk werd!

Onder het jaartal 1745 tenslotte zien we een engelenkopje afgebeeld. Met dit muntteken wordt aangeduid dat de munt geslagen werd in Brussel.

Erfpunt verbindt en inspireert