Depot 31 glasfragmenten

Glasfragmenten

 

De vondst van deze maand is een grafgift uit een van de Romeinse graven van de opgraving Stekene-Sparrenhofdreef. In totaal werden bij deze opgraving vier Gallo-Romeinse brandrestengraven aangetroffen.

Brandrestengraven zijn veelal rechthoekige kuilen, vaak ter grootte van een inhumatiegraf, waarin de resten van de crematie van een overledene werden bijgezet. Het gaat hier in eerste instantie om houtskool van de brandstapel, maar daartussen bevinden zich vaak ook gecremeerde botten en meeverbrande bijgiften.

Voorraadflessen

In één van de graven werden in het brandrestenpakket fragmenten gevonden van een (vier- of zeshoekige) glazen fles, een unieke vondst in het Waasland. Dergelijke flessen worden vaak in graven meegegeven als voorraadflessen voor de “maaltijden” in het hiernamaals.

Erfpunt verbindt en inspireert