Conservatielabo

Conservatielabo

Sinds 2006 beschikt Erfpunt over een gespecialiseerd conservatielabo waar kwetsbare archeologische vondsten uit metaal, aardewerk, glas, hout en leder worden geëvalueerd, gereinigd, geconserveerd, verstevigd en gestabiliseerd.

Hierbij werkt het Conservatielabo volgens actuele methoden en technieken conform de internationale richtlijnen.

Door zijn jarenlange ervaring inzake collectiebeheer binnen het onroerenderfgoeddepot Waasland biedt ons labo ook ondersteuning aan instellingen op het vlak van duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collectie, waaronder het uitwerken van plannen rond passieve conservering, conditiebepaling van archeologische collecties, opstellen conservatieplan/-traject…

Ook archeologische bedrijven kunnen een beroep doen op het Conservatielabo van Erpunt inzake het bergen van (complex) archeologisch vondstenmateriaal in situ.

Bergen archeologisch vondstenmateriaal in situ

Wordt u tijdens een opgraving geconfronteerd met fragiele en/of complexe archeologische vondsten? Het Conservatielabo van Erfpunt begeleidt archeologische veldteams ter plaatse met het bergen en inpakken van dergelijke vondsten.

Opstellen conservatietraject/-plan

Wenst u één of meerdere objecten uit metaal, aardewerk, glas, leder of hout te conserveren? Aarzel dan niet om beroep te doen op de expertise van het Conservatielabo van Erfpunt. Essentieel bij het behandelen van deze kwetsbare archeologische vondsten is immers een onderbouwd conservatieplan op basis van een gedegen evaluatie of een verkennend onderzoek van de te conserveren objecten.

Conditiebepaling archeologische collecties

Ondanks alle goede zorgen kan de conditie van voorwerpen binnen archeologische collecties op termijn achteruit gaan. Mist u als depotverantwoordelijke of conservator expertise hieromtrent? Wenst u een evaluatie van de algemene conditie van uw collectie of advies inzake het bewaren van archeologische collecties? Aarzel dan niet om ons labo te contacteren. Na een plaatsbezoek aan uw depot werkt het Conservatielabo een kwaliteitsvol advies inzake bewaring of opvolgingstraject uit, en dit op maat van uw organisatie.

Conservatie zwaar verbrand aardewerk

Het conserveren van archeologisch aardewerk is vooral van belang bij aardewerk dat (zeer) poreus is, bijvoorbeeld prehistorisch aardewerk, zwaar verbrand aardewerk en bepaalde groepen Romeins aardewerk. Door hun eeuwenlang verblijf in de bodem is hun toestand vaak zorgwekkend. In het Conservatielabo wordt dit aardewerk gestabiliseerd en verstevigd om verder verval tegen te houden.

Conservatie archeologische metalen

Het conserveren en stabiliseren van archeologische metalen is een uitermate delicate aangelegenheid. Gezien de zeer grote kwetsbaarheid van deze voorwerpen past ons labo de meest professionele behandeling toe. De authenticiteit van het archeologisch voorwerp staat hierin voorop.

Indien gewenst worden metalen archeologica ook vakkundig vrijgelegd. Hierbij worden de corrosielagen waarin het voorwerp vervat zit manueel verwijderd door middel van frezen, zandstraalapparatuur, scalpel…

Conservatie archeologisch glas

In het Conservatielabo wordt met grote omzichtigheid zowel droog als nat archeologisch glas uit opgravingen geconsolideerd en verpakt.

Conservatie organisch materiaal

Ook voor het reinigen en conserveren van kleine objecten uit leder en hout kan je bij het Conservatielabo van Erfpunt terecht. Hiervoor werkt het labo samen met een externe conservatrice.

Materiaalstudie

Wenst u naast het conserveren van het archeologisch vondstenmateriaal ook een determinatie en datering? Ook hier kan Erfpunt een antwoord bieden. Binnen onze organisatie zijn immers verschillende materiaalspecialisten werkzaam die de voorwerpen o.m. in hun juiste tijdscontext kunnen plaatsen, info inzake productie, het verhaal achter het object kunnen achterhalen…

Expositie en erfgoededucatie

Museumwaardige archeologische metalen worden in functie van expositie op vraag gerestaureerd.
Laten omstandigheden niet toe het origineel te exposeren of bent u op zoek naar ‘levensecht’ materiaal voor erfgoededucatie? Het Conservatielabo van Erfpunt heeft een jarenlange ervaring met het kopiëren van kleine en grote archeologische voorwerpen. Tevens kan u bij onze conservator advies inwinnen over de presentatie van deze objecten in tijdelijke exposities of vaste opstellingen. Indien gewenst wordt tevens een ondersteunende constructie op maat gemaakt.

Contact

Conservatielabo Erfpunt
Johan Van Cauter

Regentiestraat 63
9100 Sint-Niklaas
conservatie@erfpunt.be
03 778 87 57

Erfpunt verbindt en inspireert