Missie en visie


Missie

Door een optimaal collectiebeheer, een actief onderzoeksbeleid en een doelgerichte publiekswerking staat het onroerenderfgoeddepot Waasland in voor het veiligstellen en ontsluiten van voorwerpen/onderdelen en hun documentatie van het waardevol onroerend erfgoed van het Waasland.

Visie

Het onroerenderfgoeddepot Waasland streeft naar een duurzaam en kwaliteitsvol beheer van het rijk en verscheiden onroerend erfgoed van het Waasland, dat getuigt van een boeiend verleden.

Missie en visie zijn in de volgende actiepunten vertaald:

– een optimaal beheer en behoud van archeologische ensembles, archeologische artefacten en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed. Hiervoor zal het depot investeren in het optimaliseren van zijn depotruimten en het (digitaal) inventariseren van de aanwezige collectie en bijhorende documentatie. Ook zet het depot in op het verder verdiepen en delen van haar expertise rond passieve conservering van kwetsbare archeologische materiaalgroepen.

– een **actief onderzoeksbeleid. De resultaten van decennialang en nieuw archeologisch onderzoek in de regio zullen systematisch wetenschappelijk worden uitgewerkt en via publicaties aan de wetenschappelijke wereld en het grote publiek worden bekendgemaakt.

– het **ontsluiten van de depotcollectie naar het grote publiek en het onderwijs door het uitwerken van eigen publieksgerichte projecten of het ondersteunen van initiatieven door andere erfgoedactoren.

Depotnetwerken

Het onroerenderfgoeddepot Waasland participeert actief binnen het provinciaal Oost-Vlaams depotnetwerk en het Vlaams depotnetwerk en vormt één van de receptieve knooppunten.

Tevens maakt het depot deel uit van het Oost-Vlaams calamiteitennetwerk.

Erfpunt verbindt en inspireert