Onderzoeksbeleid

Onderzoeksbeleid

Zowat 30 jaar onafgebroken archeologisch onderzoek in het Waasland heeft geleid tot de vorming van een omvangrijke en interessante archeologische dataset, bestaande uit de opgravingsarchieven en de bijhorende vondsten en stalen.

Het ontsluiten van deze dataset voor wetenschappelijk onderzoek staat bovenaan de prioriteitenlijst van het depot genoteerd.

Volgende stappen

In de periode 2016-2021 voorziet het depot de volgende stappen te ondernemen die op termijn de verdere wetenschappelijke ontsluiting van de verzamelde archeologische dataset mogelijk moet maken:

1. Inventarisatie van de onvolledig uitgewerkte opgravingsarchieven

2. Inventarisatie van de lacunes in de wetenschappelijke uitwerking

3. Toegankelijk maken van de archeologische datasets (o.m. digitalisering van de opgravings-archieven)

4. Formuleren van diverse onderzoeksprojecten (o.m. materiaalstudie, natuurwetenschappelijk onderzoek, …)

5. Wetenschappelijke uitwerking van de onderzoeksprojecten

6. Publicatie van de onderzoeksresultaten

7.  Synthesestudies

8. Opstellen regionale onderzoeksagenda

Erfpunt verbindt en inspireert