Publieksbeleid


Een blik achter de schermen

Het depot en zijn ateliers zijn niet vrij toegankelijk voor individuele bezoekers. Wel kunnen de verschillende depot- en werkruimten onder begeleiding en in groepsverband (klassen, verenigingen of andere groepen) worden bezocht.

Tijdens de Maand van de archeologie worden de deuren van het depot en zijn ateliers ook voor individuele bezoekers opengesteld. Onder begeleiding van een medewerker krijgen zij de gelegenheid om met het werk achter de schermen of nieuwe aanwinsten binnen de collectie kennis te maken.

Aanvraag voor een bezoek achter de schermen

Raadplegen of bezoeken van de collectie van het depot is mogelijk, mits een afspraak vooraf. Dit kan via mail (collectiebeheer@erfpunt.be) of een schrijven. Hierin wordt het doel van het bezoek meegedeeld en/of een korte beschrijving van het onderzoeksproject weergegeven.

Een afspraak voor raadpleging valt altijd binnen de openingsuren van het depot (van 9.00u tot 16.30u). Het depot stelt een geschikte ruimte ter beschikking voor het raadplegen van de gevraagde items.

Een bezoek aan het depot kan enkel in groepsverband (klassen, verenigingen of andere groepen) en onder begeleiding van een depotmedewerker. In overleg kan dit tijdens of na de werkuren.

Workshops voor het onderwijs

Voor het lager en secundair onderwijs werkte het depot verschillende workshops uit:

Lager onderwijs:
** Van Barbaarse broek tot extravagante hoed (3de graad)
– ** archeologieatelier (3de graad)
– paleoatelier (2de leerjaar-6de leerjaar)

Secundair onderwijs
– ** archeologieatelier (1ste graad ASO)
– ** munten schrijven geschiedenis (1ste graad ASO en 1ste t.e.m. 3de graad Latijn)
– ** Van Barbaarse broek tot extravagante hoed (TSO en BSO)

Depot online

Via het project Onderzoek je mee? op de eigen website en de sociale media (Facebook) wordt regelmatig een object uit de depotcollectie digitaal in de kijker gezet.

Deelname aan evenementen

Tijdens de Maand van de archeologie worden de deuren van het depot en zijn ateliers ook voor individuele bezoekers opengesteld. Onder begeleiding van een medewerker krijgen zij de gelegenheid om met het werk achter de schermen of nieuwe aanwinsten binnen de collectie kennis te maken.

Jaarlijks worden op Vlaams of nationaal niveau publieksevenementen voor de erfgoedsector georganiseerd, waaronder Erfgoeddag. Wanneer jaarthema’s van dit evenement aanleunen bij de werking of collectie van het depot worden een of meerdere activiteiten binnen de muren van het depot georganiseerd.

Partnership in SteM en tijdelijke exposities

Een 400-tal objecten uit de collectie van het depot zijn permanent in de archeologische verhaallijn van het SteM (stedelijk museum te Sint-Niklaas) te bezichtigen.

Tevens werkt het depot tijdelijke exposities uit i.s.m. de ledengemeentebesturen en plaatselijke verenigingen.

Erfgoed van Temse in het SteM
De onvoltooide puzzel van het verleden
Ondergrondse schatkamers
Beveren doorgrond

 

Erfpunt verbindt en inspireert