Workshop LO 01

Van barbaarse broek tot extravagante hoed

Kleding is niet uit ons dagelijks leven weg te denken. Het beschermt ons tegen allerlei weersomstandigheden, vertelt anderen iets over onze eigen ik, en het is ideaal om er indruk mee te maken. Eeuwen terug was dat niet veel anders.
Van barbaarse broek tot extravagante hoed is een workshop voor de derde graad van het lager onderwijs die de leerlingen laat kennismaken met kostuumtradities uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen.

Deze workshop voorziet een voorbereidende activiteit in de klas, een rondleiding in SteM en een try-out van middeleeuwse hoofddeksels.
Het volgende materiaal wordt aan de klassen ter beschikking gesteld:
– een werkbrochure voor de leerlingen met daarin gespreksthema’s over kledij van vroeger en nu, opdrachten voor in de klas of het museum…;
– een box met replica’s van sieraden en kledingaccessoires uit de ijzertijd, Romeinse periode en de middeleeuwen, die in de klas kunnen worden bestudeerd;
– een handleiding voor de leerkrachten met o.m. tips voor het begeleiden en coördineren van deze workshop en toelichting over de inhoud van de box.
Vraag de werkbrochure aan.

Munten schrijven geschiedenis

Hoe reconstrueert een archeoloog het verleden van duizenden jaren terug? En wat kunnen munten een archeoloog leren over het verleden? Munten schrijven geschiedenis is een workshop voor het secundair onderwijs. Het laat de klas niet alleen kennismaken met archeologie en het Gallo-Romeins verleden van het Waasland, maar leert de leerlingen ook actief onderzoek te verrichten.

Waaruit bestaat deze workshop?
– een voorbereiding in de klas: Basis hiervoor is een brochure met een inleiding tot de wetenschap archeologie en het belang van munten voor de archeologie in het algemeen. Verder besteedt ze aandacht aan het Romeinse muntenstelsel van Augustus, de rol van munten in de Romeinse samenleving en de basisregels in de Romeinse numismatiek. Let op! Het doornemen van deze brochure met de klas is essentieel voor het welslagen van de workshop in SteM.
– een rondleiding in het Romeinse deel van de archeologische verhaallijn in SteM met focus op de Romeinse muntschat van Belsele, en de impact van het Romeinse keizerrijk op het alledaagse leven in het Waasland.
– een muntenatelier waarbij in groepsverband munten uit een nederzetting, een mysterieuze kuil en een muntschat kunnen worden bestudeerd. De leerlingen leren aan de hand van een vragenlijst de onderzoeksmethode van een archeoloog kennen en de bekomen informatie wetenschappelijk interpreteren. Leuke detailopdrachten leveren enkele interessante historische details op.
– het rapporteren in de klas van de onderzoeksresultaten.

Vraag de alg.brochure aan voor een beeld van de thema’s die aan bod komen.

Het archeologie-atelier

De bodem van het Waasland is als een omgekeerd geschiedenisboek waarin unieke verhalen terug te vinden zijn. Helaas is dit rijke archief vol verhalen ook bijzonder kwetsbaar en bedreigd. Archeologen trachten de vele unieke getuigenissen uit het verleden te vrijwaren van vernietiging door deze bedreigde sites op te graven.

Maar wat gebeurt er na de opgraving? Hoe bestudeert de archeologisch zijn vondsten? Welke informatie kan hij uit skeletmateriaal halen? Hoe puzzel archeologen scherven aan elkaar?

In het archeologie-atelier maken leerlingen kennis met de vele activiteiten binnen het verwerkingsatelier en depots van de archeologen. En wat meer is, de leerlingen mogen ook zelf aan de slag. Het atelier voorziet zes opdrachten: het remonteren van scherven uit eeuwenoude afvalkuilen, het onderzoeken van menselijk botmateriaal, het tekenen van prachtige versieringen op terra sigillata en het bestuderen en tekenen van Romeinse mantelspelden…

Praktische inlichtingen

Hoe kunt u één van deze workshops aanvragen? En wat zijn de tarieven voor schoolbezoeken? Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat van het SteM, telefoon 03 778 34 50 of stedelijke.musea@sint-niklaas.be.

Erfpunt verbindt en inspireert