Rechtsvorm


Projectvereniging

Erfpunt is een publiekrechterlijk rechtspersoon die de rechtsvorm van projectvereniging heeft aangenomen. Deze rechtsvorm is geregeld in het Decreet van 06-07-2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voor alles wat niet voorzien is in dit decreet zijn de bepalingen voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) van toepassing.

Statuten

Klik op icoontje om de statuten van Erfpunt te bekijken.

Erfpunt verbindt en inspireert