Missie en visie

Erfpunt, missie en visie

Missie

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. Erfpunt wil op een innovatieve en creatieve manier samenwerken met de verschillende stakeholders binnen het onroerenderfgoedwerkveld.

Visie

Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Om het onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in onze samenleving te laten evolueren, wil Erfpunt samen met de lokale erfgoedactoren de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek mee verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte initiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formules of evenementen inzake ontsluiting.

Wil je meer weten over onze werking als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst? Bekijk dan zeker dit filmpje:

Erfpunt verbindt en inspireert