Structuur


Binnen Erfpunt zijn vier teams actief:

HET TEAM BEHEER (IOED)
biedt het regionaal onroerenderfgoedwerkveld ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

HET TEAM COLLECTIEBEHEER OF HET ONROERENDERFGOEDDEPOT WAASLAND
staat in voor het optimaal bewaren en ontsluiten van archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland.

HET TEAM ONDERZOEK
verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen.

HET TEAM CONSERVATIE
conserveert kwetsbare archeologische vondsten uit glas, metaal, aardewerk en organisch materiaal. Daarnaast biedt deze cel ondersteuning aan archeologische veldteams bij het lichten van complex archeologisch vondstenmateriaal en geeft het advies aan depots met betrekking tot een duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collecties.

 

Erfpunt verbindt en inspireert