Privacybeleid

Privacybeleid

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Erfpunt. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens

Op de website van Erfpunt worden geen gegevens bijgehouden of verwerkt voor verdere commerciële doeleinden. Enkel de via het contactformulier verstuurde gegevens worden verwerkt en bijgehouden, voor verdere contactname mbt de verzender. Indien u dat niet wenst kan u dat in het formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.
Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – commission@privacycommission.be).

Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Erfpunt kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van Erfpunt en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Erfpunt.

Gebruik van cookies

De website van Erfpunt maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:
– onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt
– verzamelen van (volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina’s, downloads, enz

Nieuwsbrief + inschrijving

Op de website van Erfpunt wordt u de mogelijkheid geboden in te schrijven op onze nieuwsbrief.  Inschrijving gebeurt via ‘double opt-in’, waarbij u een email ontvangt met vraag om uw inschrijving te bevestigen.  Uw emailadres wordt na bevestiging geëncrypteerd opgenomen in een externe, beveiligde database. Bij elke nieuwsbrief die u ontvangt, wordt de mogelijkheid geboden uit te schrijven, u kan ook steeds contact opnemen voor inzage of verwijdering van uw opgenomen gegevens. Uw gegevens of emailadres worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.

Security

Zowel online als offline focust Erfpunt op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik en veilig gebruik van het contacformulier.

Voorwaarden – aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Dendermonde bevoegd.

Erfpunt verbindt en inspireert