Vacature Registrator Erfpunt


Vacature Registrator Erfpunt

Voor de verwerking van oudere en recentere onderzoeken, evenals eventueel synthetiserend onderzoek in het kader van projectsubsidies, is het team Onderzoek van Erfpunt op zoek naar een registrator archeologische collecties (m/v/x).

Taakomschrijving registrator archeologische collecties
 • De determinatie en verwerking van vondsten en stalen uit archeologisch veldwerk, het invoeren van deze ensembles in een databank, en de voorbereiding voor hun opslag in het onroerenderfgoeddepot.
 • De digitalisering en opslag van het opgravingsarchief
 • Actieve participatie in de verschillende deelaspecten van onderzoeksvoorstellen die worden ingediend in het kader van de projectsubsidies voor syntheseonderzoek
 • Medewerking aan de rapportage van oude en nieuwe onderzoeken
Belangrijke competenties
 • Vertrouwd met vondstenmateriaal uit zeer verschillende tijdvakken, en met de beschikbare naslagwerken en experts hieromtrent
 • Ervaring met de verwerking en opslag van diverse soorten stalen
 • Heeft inzicht in de interpretatie van het bodemarchief (plattegronden, structuren, ….)
 • Werkt zelfstandig, georganiseerd en oplossingsgericht
 • Vertrouwd met het verloop en de rapportage van archeologische onderzoeken
 • Je staat open voor het samenwerken met vrijwilligers en het aansturen van studenten binnen een traject depotstage.
Diploma’s/ervaring
 • Je hebt een masterdiploma in archeologie
 • Je hebt minstens drie jaar aantoonbare ervaring met de verwerking van archeologische ensembles en rapportage ervan
Ons aanbod
 • 38u/week
 • contract voor een bepaalde opdracht (voor een termijn van ongeveer 5 jaar)
 • weddenschaal A1a-A1b
 • je aanvangswedde bedraagt maandelijks minimaal 3.046,98 EUR bruto.
 • relevante ervaring uit de privé-sector kan in rekening worden genomen.
 • extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie, extra legaal pensioenfonds, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • mogelijkheden tot vorming.
Zin om ons team te vervoegen?

Wil jij graag ons team versterken? Stuur dan jouw motivatiebrief samen jouw curriculum vitae en kopieën van relevante behaalde diploma’s door naar het secretariaat van Erfpunt (admin@erfpunt.be). Jouw kandidatuurstelling dient ten laatste op 14 oktober 2018 te worden ingediend.

Toelatingsvoorwaarden

Op de datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je voldoet aan de dienstplichtwetten;
 4. Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 5. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder kennisgerelateerde en andere competenties.
Selectieprocedure

CV-screening
Aan de hand van jouw motivatiebrief, curriculum vitae en behaalde diploma’s gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Wees dus zo volledig mogelijk.

Interview

Het interview wordt afgenomen op basis van een casus die ter plaatse kan worden voorbereid. Hierna kunnen de leden van de selectiecommissie nog gerichte vragen stellen om je ervaring inzake het registreren en je kennis van archeologie in het algemeen en het Waas archeologisch erfgoed in het bijzonder te toetsen.

Psychotechnische proef 

De psychotechnische proef toetst zowel op persoonlijkheid (karaktereigenschappen) als op vaardigheden.
Data van deze proeven worden later bekendgemaakt.

Elk onderdeel is eliminerend.

Medewerkers worden bij Erfpunt aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Erfpunt verbindt en inspireert