Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed


Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed

Deze zomer start onze actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed. De inventaris bouwkundig erfgoed is reeds in 1981 opgemaakt en na enkele actualisatiecampagnes is een nieuwe actualisatie noodzakelijk. Deze actualisatie omvat: nemen van recente foto’s, adrescontrole en nazicht of het relict nog aanwezig, sterk verbouwd of gesloopt is. 

Ondertussen zal ook een voorstellijst worden opgemaakt van interessante erfgoeditems die mogelijks nog niet op de inventaris staan. Bijkomend zullen er ook sprekende foto’s van de streek en het erfgoed worden gemaakt. Je kan de medewerkers en jobstudenten van Erfpunt herkennen aan de (witte) plooifietsjes en de blauwe fietshelmen.

We doorkruisen drie maanden lang met de fiets – soms met de fiets ín de auto – het Waasland. Op onze Instagram-account zullen we nu en dan onze fraaiste bevindingen en plekjes posten.


(Op de laatste foto: Elversele, woning Van Hoecke door architect Renaat Braem. 1972)

Erfpunt verbindt en inspireert