Archeologische opgraving

Archeologische opgraving

Op basis van de bevindingen uit het archeologisch vooronderzoek kan een opgraving noodzakelijk zijn. Dit indien er tijdens het vooronderzoek een archeologische site werd aangetroffen die bedreigd wordt door de toekomstige ingrepen in de bodem. Hierdoor dient de site onderzocht te worden via een opgraving.

Een opgraving is archeologisch onderzoek dat volgt op een archeologisch vooronderzoek.

Waarom kiezen voor Erfpunt om uw opgraving uit te voeren

Erfpunt is uw archeologische partner in het Waasland. Door 30 jaar archeologisch onderzoek van sites uit de steentijd tot de post-middeleeuwen maakt ons onderzoeksteam een uitgelezen partner. Erfpunt voert uw vlakdekkende opgraving kwaliteitsvol én doordacht uit. Tevens gebeurt dit binnen een vooraf bepaald tijdsbestek en tegen correcte prijzen.

Wij voeren uw opgraving uit.
Contacteer ons.

Thierry Van Neste
Erkend archeoloog
thierry.vanneste@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

Naast opgravingen bieden we ook volgende diensten aan:

Archeologienota Booronderzoek Proefsleuven Geofysisch onderzoek Dronevluchten en foto’s 3D en fotogrammetrie

Erfpunt verbindt en inspireert