Missie en visie

Missie en visie van Erfpunt

Missie

Als open, vooruitstrevend, klantgericht en ondernemend expertisecentrum op het vlak van onroerend erfgoed, is Erfpunt niet alleen het steunpunt voor steden en gemeenten, maar ook de ideale partner voor private spelers binnen de erfgoedgemeenschap om correct en to the point advies te verlenen en vorming aan te bieden over vraagstukken met betrekking tot beleid en beheer van onroerend erfgoed.

Als bruggenbouwer gaat Erfpunt op zoek naar gezamenlijke waarden, doelen en uitdagingen bij de vele spelers binnen de erfgoedgemeenschap en brengt het die samen. Hierdoor ontstaan dynamische partnerschappen die kwaliteitsvol onroerenderfgoedzorg garanderen.

Als labo voor participatie en beleving creëert Erfpunt kansen om betrokkenheid te stimuleren en ondersteunt het innovatieve en creatieve projecten. Erfpunt laat tevens iedereen proeven van de Wase onroerenderfgoedverhalen via diverse initiatieven en in samenwerking met andere (erfgoed)verenigingen.

Visie

Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uit het verleden, maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen het regionaal onroerend erfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed, ingebed in ruimtelijke ordening.

Erfpunt wil de referentie blijven voor onroerend erfgoed in het Waasland, en ook belangrijk worden in Oost-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen. Erfpunt positioneert zich als een professioneel kenniscentrum naar zijn leden, andere overheden en private spelers.

Omdat het onroerend erfgoed een onmisbaar, divers en kleurrijk gegeven is in onze samenleving, wil Erfpunt samen met de erfgoedgemeenschap de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek verder intensifiëren door participatie en betrokkenheid binnen beleid en beheer te stimuleren, en innovatieve en creatieve initiatieven rond het beleven van het Wase onroerend erfgoed te ondersteunen.

Erfpunt zal dit alles behartigen op de domeinen studie, advies, beheer, opleiding, ontsluiting en publiekswerking.

Beleidsplan
Ondersteunen en ondernemen – beleidsplan 2021-2026

Erfpunt wil zich verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedactoren, zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie en beleving creëren.

Lees ons volledige beleidsplan 2021-2026:

 

 

 

 

Onroerend erfgoed van morgen – beleidsplan 2016-2021

Erfpunt denkt en bouwt mee aan het onroerend erfgoed van morgen. Vanuit dit oogpunt werd een ambitieus beleidsplan voor de periode 2016-2020 uitgewerkt met de volgende beleidsclusters: expertise, creativiteit, innovatie en samenwerken.

Lees hier het volledige beleidsplan 2016 – 2021:

 

Erfpunt verbindt en inspireert