Missie en visie


Missie

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. Erfpunt wil op een innovatieve en creatieve manier samenwerken met de verschillende stakeholders binnen het onroerenderfgoedwerkveld.

Visie

Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Om het onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in onze samenleving te laten evolueren, wil Erfpunt samen met de lokale erfgoedactoren de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek mee verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte initiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formules of evenementen inzake ontsluiting.

Wil je meer weten over onze werking als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst? Bekijk dan zeker dit filmpje:

Beleidsplan
Onroerend erfgoed van morgen

Erfpunt denkt en bouwt mee aan het onroerend erfgoed van morgen. Vanuit dit oogpunt werd een ambitieus beleidsplan voor de periode 2016-2020 uitgewerkt met de volgende beleidsclusters:

EXPERTISE

CREATIVITEIT

INNOVATIE

SAMENWERKEN….

Lees ons volledige beleidsplan:

Erfpunt verbindt en inspireert