Inventarisatie

Inventarisatie

Een goed beheer start met een duidelijk overzicht van het erfgoed in de regio. Dat is al voor een aanzienlijk deel in kaart gebracht door de Vlaamse overheid, maar de inventarislijsten zijn zeker niet volledig. Sinds 2017 is het beheer van het lokale niet-beschermde erfgoed de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Als IOED ondersteunen wij hen bij het updaten en aanvullen van de inventarissen. Meest in het oog springend zijn de opmerkelijke gebouwen. Maar ook kenmerkende landschapselementen en beeldbepalende bomen en struiken worden meer en meer in kaart gebracht om zo de eigenheid van een landschap te vatten. Op basis van bekende vondsten en onderzoek bakent de Vlaamse overheid ook archeologische zones af om ervoor te zorgen dat er extra rekening mee wordt gehouden. 

De inventaris onroerend erfgoed kan je makkelijk raadplegen via het geoportaal.

Heb je vragen of meer informatie over een interessant gebouw, oude boom, archeologische vondst of een ander relict? Heb je vragen of meer informatie over een interessant gebouw, oude boom, archeologische vondst of een ander relict?
Laat het ons gerust weten!

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert