Archeologienota

Archeologienota

Het Waasland is een boeiende én bloeiende regio waar dagelijks ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd. Wegen worden heraangelegd met bijhorende gescheiden riolering, sportvelden en sporthallen worden ingericht, appartementsblokken worden opgericht, gronden worden verkaveld en ga zo maar verder. In veel van deze gevallen is archeologisch onderzoek verplicht, beginnend met een archeologienota. En daarmee helpen onze erkende archeologen graag!

Wat is dat, een archeologienota?

Een archeologienota is een archeologisch vooronderzoek dat het archeologisch potentieel van een archeologische site onder woorden brengt via een bureauonderzoek, potentieel aangevuld met terreinonderzoek. Hier wordt aan de hand van een desktopstudie de geplande werken afgewogen tegenover het archeologisch potentieel van de locatie; er wordt bepaald of verder archeologisch onderzoek tot belangrijke kenniswinst kan leiden.

Een bureauonderzoek is dus een eerste stap in het archeologisch onderzoek. Het bepaalt of vervolgonderzoek noodzakelijk is om het archeologisch potentieel van een site in kaart te brengen. Afhankelijk van deze studie kan vervolgonderzoek onder de vorm van een landschappelijk booronderzoek, archeologisch booronderzoek, geofysisch onderzoek en/of proefsleuven noodzakelijk zijn.

 

Een archeologienota is een archeologisch vooronderzoek dat het archeologisch potentieel van een site achterhaalt en wordt uitgevoerd door een erkende archeoloog - Erfpunt.

Archeologienota nodig?

Het Onroerend Erfgoeddecreet (2016) verplicht bouwheren en ontwikkelaars om in bepaalde gevallen om een archeologienota toe te voegen aan een omgevingsvergunning. Of een archeologienota verplicht is, is afhankelijk van:

  • De oppervlakte van de percelen
  • De geplande ingreep
  • De ligging van het terrein
Algemeen is een archeologienota noodzakelijk in deze gevallen:
  • Indien de betrokken percelen minstens 3.000 m² groot zijn en de geplande bodemingreep minimaal 1.000 m² bedraagt (geen archeologische zones, vaak open terreinen in plattelandscontext)
  • Indien de betrokken percelen minstens 300 m² groot zijn en de geplande bodemingreep minimaal 100 m² bedraagt (archeologische zones, vaak in stedelijke context)

Aan de hand van deze beslissingsboom kan je snel nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is. Wij helpen graag bij onduidelijkheden of twijfel. Meer informatie nodig om de beslissingsboom te doorlopen? Dit kan u opvragen via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wij schrijven uw archeologienota

Erfpunt is een erkend archeologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het opmaken van archeologienota’s. Door onze jarenlange ervaring in het Waasland kunnen we snel en efficiënt beslissingen maken en toch kwaliteitsvolle producten afleveren. Een goede communicatie met de opdrachtgever is voor ons hierin essentieel.

Alle onze bekrachtigde archeologienota’s vindt u trouwens terug op het archeologieportaal.

Meer informatie?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Thierry Van Neste
Erkend archeoloog
thierry.vanneste@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

Naast archeologienota’s bieden we ook volgende diensten aan:

Booronderzoek Proefsleuven Geofysisch onderzoek Opgraving Dronevluchten en foto’s 3D en fotogrammetrie

Erfpunt verbindt en inspireert