Proefsleuven

Proefsleuven

Om de bevindingen uit het voorafgaande (bureau)onderzoek te verifiëren kan beslist worden om een terreinonderzoek onder de vorm van proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van het systeem van continue parallelle sleuven. In de bodem zoekt ons gespecialiseerd team naar archeologische sporen en vondsten uit het verleden.

Bij het aantreffen van archeologische sporen worden de omvang, datering en bewaringsomstandigheden van de site in kaart gebracht. Op basis van deze resultaten en het advies dat daaruit volgt, kan het terrein vrijgegeven worden of dient een (deel van) het terrein opgegraven worden.

Een dronefoto van proefsleuven, een archeologisch onderzoek dat dient uitgevoerd te worden door erkende archeologen - Erfpunt

Waarom kiezen voor onze erkende archeologen om uw proefsleuven uit te voeren

Erfpunt heeft heel wat ervaring met proefsleuven in het Waasland. Door onze opgebouwde expertise kunnen we een snelle en doordachte keuze maken bij het wel of niet adviseren van vervolgonderzoek.

Wij voeren uw proefsleuven uit.
Contacteer ons.

Thierry Van Neste
Erkend archeoloog
thierry.vanneste@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

Naast proefsleuven bieden we ook volgende diensten aan:

Archeologienota Booronderzoek Geofysisch onderzoek Opgraving Dronevluchten en foto’s 3D en fotogrammetrie

Erfpunt verbindt en inspireert