Erfgoedadvies

Erfgoedadvies

De erfgoedconsulenten van het team beheer ondersteunen de aangesloten gemeentebesturen met raad en daad bij de uitbouw van een eigen onroerenderfgoedbeleid. Zo geven we op vraag van de aangesloten gemeentebesturen advies bij voorontwerpen en vergunningsaanvragen voor bouwprojecten waar bouwkundig, archeologisch of landschappelijk erfgoed in betrokken is. We evalueren de erfgoedwaarde van de gebouwen of sites ten opzichte van de geplande werken. Door gerichte aanbevelingen proberen we oud en nieuw met elkaar te verenigen en zo het erfgoed een nieuwe toekomst te geven. 

Meer lezen?

Bouwkundig erfgoed Houtig erfgoed Archeologienota nodig? Aan de slag met erfgoed

Heeft u vragen bij uw geplande project? Contacteer ons!

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 56

Erfpunt verbindt en inspireert