Organisatie

Organisatie

Structuur
Vier teams actief binnen Erfpunt

HET TEAM BEHEER (IOED)
biedt het regionaal onroerenderfgoedwerkveld ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

HET TEAM COLLECTIEBEHEER OF HET ONROERENDERFGOEDDEPOT WAASLAND
staat in voor het optimaal bewaren en ontsluiten van archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland.

HET TEAM ONDERZOEK
verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen.

HET TEAM CONSERVATIE
conserveert kwetsbare archeologische vondsten uit glas, metaal, aardewerk en organisch materiaal. Daarnaast biedt deze cel ondersteuning aan archeologische veldteams bij het lichten van complex archeologisch vondstenmateriaal en geeft het advies aan depots met betrekking tot een duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collecties.

Werkingsgebied
Tien gemeenten

Tien Wase gemeenten vormen het kerngebied van Erfpunt: Beveren, Moerbeke, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Lokeren, Stekene, Temse, Zwijndrecht en Waasmunster. Het lichtblauwe gebied op de kaart vormt het werkingsgebied van de IOED, de grijze zone er rond omslaat het bijkomende werkingsgebied van het team Onderzoek (archeologie).

 

Omgevingsanalyse

Deze omgevingsanalyse vormt de leidraad voor het huidige beleidsplan 2021-2026 en biedt een overzicht van de historiek van de regio, de typische kenmerken van het Wase erfgoed, de huidige en toekomstige dynamiek van het Waasland en de mogelijke rol van erfgoed in dit toekomstverhaal en de aanwezige erfgoedgemeenschappen die de motor zijn achter vele inspirerende projecten waarbij het erfgoed – onroerend en roerend – centraal staat.

Jaarverslag

Consulteer het jaarverslag door te klikken op de afbeelding.

2021
Beknopte versie:
Lange versie:

 

 

 

 

 

 

 

2020
Beknopte versie:
Lange versie:

 

 

 

 

 

 

 

2019
Beknopte versie:
Lange versie:

 

 

 

 

 

 

 

2018

2017

Rechtsvorm
Projectvereniging

Erfpunt is een publiekrechterlijk rechtspersoon die de rechtsvorm van projectvereniging heeft aangenomen. Deze rechtsvorm is geregeld in het Decreet van 06-07-2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voor alles wat niet voorzien is in dit decreet zijn de bepalingen voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) van toepassing.

Statuten

Klik op het icoontje om de statuten van Erfpunt te bekijken.

 

 

Erfpunt verbindt en inspireert