Overzichtsonderzoek

Overzichtsonderzoek

Als regionale erfgoeddienst willen we een expertisecentrum zijn met betrekking tot het bouwkundig erfgoed, de waardevolle cultuurlandschappen en de archeologische sites in het Waasland. Daarom brengen we graag alle kennis samen en kijken we waar nog mogelijkheden zijn voor onderzoek.

We inspireren onderzoekers en (stage)studenten en helpen hen bij hun zoektocht. Belangrijke partners zijn daarbij de gemeentelijke diensten en de oudheidkundige en heemkundige kringen, die op lokaal niveau vaak nog het beste op de hoogte zijn. Vaak beschikken zij over een schat aan documentatie. 

Wil je graag meehelpen om het Wase verleden te ontrafelen? Contacteer ons!

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 56

 

Erfpunt verbindt en inspireert