Medewerkers

Erfpunt team

Directie

Als directeur staat Inge Baetens in voor de algemene coördinatie van Erfpunt.
Bij haar kan je terecht voor vragen over beheer, beleid en werking van Erfpunt.


Inge Baetens, directeur
inge.baetens@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 51

 

Algemene werking

Inez beheert ons secretariaat. Voor meer praktische zaken, kan u haar contacteren.


Inez Cool, secretariaat
inez.cool@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 52

 

Team Beheer (IOED)

Ons team Beheer staat in voor de zorg en het advies rond uiteenlopende onroerend erfgoed-dossiers in de regio Waasland.
Bij Stephan, Marie en Thomas kan je terecht voor alle vragen in verband met archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.


Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53


Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 56


Thomas Vanhaute, erfgoedconsulent
thomas.vanhaute@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 563

Onroerenderfgoeddepot Waasland

Ons depot staat in voor het beheer, de zorg en de ontsluiting van organische vondsten die aangetroffen werden binnen het Waasland. We bewaren hierin archeologische ensembles, artefacten en onderdelen van beschermd erfgoed. Wenst u een rondleiding in ons depot, of een ensemble deponeren? Of andere vragen met betrekking tot ons depot en vondstbewaring? Maak dan een afspraak met Els:


Els Tielemans, conservator/collectiebeheerder
els.tielemans@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 57

 

Team Onderzoek

Ons team Onderzoek staat in voor uw archeologisch project, van archeologienota tot opgraving kunnen we u helpen.
Voor advies, een vraag of begeleiding kan u terecht bij erkend archeoloog Thierry.


Thierry Van Neste, erkend archeoloog cel Onderzoek
thierry.vanneste@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59


Rani Evaert, projectmedewerker archeologie
rani.evaert@erfpunt.be 
T 0032 (3)778 87 59


Bart Lauwers, archeoloog
bart.lauwers@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

 

 

 

 

 


Werner Wyns
, veldtechnicus/depot medewerker
werner.wyns@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

 

Team Conservatie

Ons team Conservatie helpt u archeologische vondsten te conserveren en te behoeden voor verdere beschadiging. Wenst u meer informatie over de conservering van archeologische materialen? Contacteer dan Johan of Els:


Johan Van Cauter, conservator/collectiebeheerder
johan.vancauter@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 57


Els Tielemans, conservator/collectiebeheerder
els.tielemans@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 57

 

Erfpunt Academie en erfgoedprojecten

Vragen in verband met de Erfpunt Academie en onze publiekswerking? Stel ze aan Anniek:


Anniek Elegheert, coördinator Erfpunt Academie en erfgoedprojecten
anniek.elegheert@erfpunt.be
T 0032 498 413 248

Communicatie

Vragen in verband met communicatie? Contacteer Moran:


Moran De Wilde, communicatie
moran.dewilde@erfpunt.be
T 0032 474 99 12 00

 

Erfpunt verbindt en inspireert