Depot

Depot

Onroerenderfgoeddepot Waasland

Wat is dat, een depot

Depots zijn bewaarplekken voor archeologische ensembles, artefacten en onderdelen van beschermd erfgoed. Ze staan in voor een goed beheer en de ontsluiting van erfgoedobjecten.

… en een erkend onroerenderfgoeddepot?

Depots kunnen erkend zijn voor de Vlaamse regering als ze voldoen aan een aantal criteria, dan worden ze een erkend onroerenderfgoeddepot. En dat zijn wij! We staan in voor het grondgebied Waasland.

Wat doet een onroerenderfgoeddepot?

In een onroerenderfgoeddepot worden archeologica (ensembles, artefacten en onderdelen van beschermd erfgoed) bewaard onder gecontroleerde omstandigheden.

Zowat 30 jaar onafgebroken archeologisch onderzoek in het Waasland heeft geleid tot de vorming van een omvangrijke en interessante archeologische dataset, bestaande uit de opgravingsarchieven en de bijhorende vondsten en stalen. Dat boeiend verleden beheren, verzorgen en ontsluiten wij via ons depot. Wij zorgen ervoor dat het erfgoed bewaard blijft voor nu én voor toekomstige generaties.

Speerpunten van het onroerenderfgoeddepot Waasland

Ieder depot mag zijn eigen focussenpunten toekennen. Wij streven naar duurzaam en kwaliteitsvol beheer van het rijk en verscheiden onroerend erfgoed van het Waasland.

 We zetten in op een optimaal collectiebeheer voor een kwaliteitsvol beheer en behoud van archeologische ensembles en artefacten. Een aangepaste depotruimte, kwaliteitsvol conserveren én een correcte en goed ontsloten inventaris zijn hierin essentieel.

 We werken aan een actief onderzoeksbeleid. De collecties worden geïnventariseerd, onderzocht én ontsloten met de wetenschappelijke wereld en het grote publiek. We streven naar wetenschappelijke uitwerking van onderzoeksprojecten door syntheseonderzoek en publicaties hierover.

 We zetten in op een doelgerichte publiekswerking door publieksgerichte projecten op te zetten voor scholen en het grote publiek.

Depotregister

Raadpleeg hier het depotregister.

Erfpunt verbindt en inspireert