Missie en visie

Missie en visie van de Erfpunt Academie

“De Erfpunt Academie wil je laten kennismaken met het Wase archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed.”

Wat betekent dat concreet?

Erfgoed is een essentieel onderdeel binnen een duurzame samenleving. Met zijn vele gezichten – een trage weg, een authentieke dorpskern, een archeologische site, een majestueus herenhuis, een herenhoeve – kleurt het onze omgeving op een unieke manier.

Met de Erfpunt Academie wil Erfpunt zijn rol als steunpunt voor de Wase erfgoedgemeenschap nog een extra dimensie geven. Daarom zet de Erfpunt Academie actief in op verschillende doelen: kennisdeling, innovatie en inspiratie, participatie, erfgoededucatie, co-creatie en erfgoedevenementen.

Al deze doelen uiten zich voornamelijk in onze kalender, die we trachten te vullen met lezingen, opleidingen, workshops, educatieve ateliers en projecten die onze doelgroepen iets bijleren over het Wase archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Met Erfpunt Academie brengen we als bruggenbouwer overheid, organisaties, professionals en erfgoedliefhebbers samen zodat ze van elkaar kunnen leren en samenwerken aan uitdagingen binnen en buiten de erfgoedsector.

Voor wie is de Erfpunt Academie?

We focussen enerzijds op leerkrachten, die op zoek zijn naar educatieve pakketten of workshops die de leerlingen iets bijleren over erfgoed. Klik hier om al onze educatieve workshops voor scholen te ontdekken.

Anderzijds staan we ook klaar voor burgers en ambtenaren, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in meer kennis over (specifieke thema’s binnen) erfgoed. Klik hier om al onze lezingen en opleidingen te ontdekken.

Ook het grote publiek kan in aanraking komen met de Erfpunt Academie via enkele grote publieksevenementen waarbij we betrokken zijn. Klik hier om ze te ontdekken.

Erfpunt verbindt en inspireert