Beleidsplan 2021-2026


Met trots stelt Erfpunt zijn beleidsplan 2021-2026 aan u voor. Maar alvorens onze ambities voor de toekomst uit te spreken, blikken we even terug op vier jaar regionale werking rond het beheer van en de zorg voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van het Waasland. Vier jaar waarin ook hard werd ingezet op innovatie, creativiteit en een verdere professionalisering van de diensten.

Het team Collectiebeheer zette een professionele depotwerking op poten en maakte de afgelopen vier jaar werk van het optimaliseren van de bewaaromstandigheden van zijn collectie, het registreren van de aanwezige archeologische archieven en het ontsluiten van de Wase archeologische onderzoeksresultaten via exposities, erfgoededucatie en wetenschappelijk onderzoek.

Het team Onderzoek voerde als erkend archeoloog voor zowel de leden van Erfpunt als andere projectontwikkelaars archeologietrajecten uit. Voor het optimaliseren van zijn werking werden nieuwe technologieën geïntroduceerd (bodem- en 3D-scanner). In 2020 start dit team ook met een eerste syntheseonderzoek met als onderwerp de bewoning in de ijzertijd in het oostelijk deel van zandig Vlaanderen.

Het conservatieatelier ondersteunde het beheer in het onroerenderfgoeddepot Waasland en consolideerde nog verschillende collecties archeologische metalen voor diverse musea, andere onroerenderfgoeddepots … in Vlaanderen.

Het team Beheer breidde zijn werkveld uit naar het bouwkundig en landschappelijk erfgoed en focuste de voorbije jaren op de opmaak van beheersplannen, het actualiseren van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, het inventariseren van het Wase funeraire erfgoed en het adviseren van verschillende Wase ontwikkelingsprojecten.

Ondersteunen en ondernemen

Voor de opmaak van dit beleidsplan werd in 2019, in samenwerking met Totaalburo, een breed participatietraject uitgerold. Tevens werkte het bureau Nelson een ondernemingsplan uit voor de organisatie. Samen met cc Consult werkten de medewerkers ook de waarden voor de organisatie uit. Uit die trajecten destilleerde Erfpunt een nieuw en ambitieus beleidsplan.

De komende zes jaar wil Erfpunt zich voor de erfgoedgemeenschap verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedactoren, zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie en beleving creëren.

Tevens wil onze organisatie zich meer klantgericht, duurzaam en ondernemend opstellen door zijn dienstverlening en communicatie te optimaliseren en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Hoe we dat willen realiseren, kan u verder terugvinden.

Download het beleidsplan door op de afbeelding te klikken.

Erfpunt verbindt en inspireert