De Steentijd te Verrebroek


De Steentijd te Verrebroek

Ontdek en beleef de steentijd te Verrebroek (of in de klas)!

De toekomstige aanleg van het Logistiek Park Waasland fase West te Verrebroek gaf in 2013 aanleiding tot een grondige screening van het aanwezige bodemarchief. Deze archeologische prospectie bracht de aanwezigheid van afgedekte en goedbewaarde prehistorische landschappen en archeologische vindplaatsen aan het licht.

Om deze unieke getuigenissen van een ver verleden te vrijwaren van totale vernietiging werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om verschillende zones van in totaal ca. 6 ha af te bakenen voor verder archeologisch onderzoek.

Begin oktober 2015 startte het archeologisch bedrijf BAAC Vlaanderen met dit onderzoekproject dat door Maatschappij Linkerscheldeoever wordt gefinancierd.

Aan deze grootschalige en unieke opgraving wordt tevens een publieksgericht luik gekoppeld voor het onderwijs, het verenigingsleven en alle andere geïnteresseerden in het Waasland.

Het onderwijs

Voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs werden drie educatieve trajecten uitgewerkt.

Een begeleid bezoek aan de opgraving

Op het terrein wordt het onderzoek van een steentijdsite onder begeleiding van een ervaren gids toegelicht. De leerlingen maken kennis met de verschillende tools op het terrein en diverse soorten archeologische sporen. In de bureelcontainers van de terreinarcheologen worden recente bijzondere vondsten getoond.

Het archeologie-atelier

In het archeologie-atelier maken de leerlingen kennis met de vele activiteiten binnen het verwerkingsatelier van de archeologen. En wat meer is, de leerlingen mogen ook zelf aan de slag. Het atelier voorziet de volgende opdrachten: het opnieuw samenstellen van een vuursteenknol, het tekenen van diverse vuurstenen werktuigen, het uitzoeken van kleine vuurstenen werktuigen en afslagen uit zeefresidu’s en het maken van vuur.

De Tijdscapsule

Wie binnenstapt in de Tijdscapsule op de site wordt meer dan 10.000 jaar terug in de tijd gekatapulteerd naar een kamp uit de steentijd. Samen met je klas maak je kennis met de leefgewoonten van een kleine gemeenschap jagers-verzamelaars (onderdak, voeding, werk, ….).

Voor groepsbezoeken

Verenigingen zijn eveneens welkom om deze unieke opgraving te bezoeken. Een of meerdere ervaren gidsen geven zowel op het terrein als in de aanwezige tijdscapsule toelichting over het dagdagelijkse leven van jagers-verzamelaars duizenden jaren terug en de onderzoeksactiviteiten van archeologen op het terrein.

Wie interesse heeft om met de klas of met de vereniging de site een bezoek te vereren, kan via de volgende kanalen een unieke ervaring reserveren van 17 april 2017 tot 27 oktober 2017, voor de schoolbezoeken in de voormiddag (8.30-12.00u), voor bezoeken met de vereniging telkens in de namiddag (13.00 u. – 15. 00 u.)

Andere bezoeken

Om ook alle andere geïnteresseerden de kans te geven om een bezoek te brengen aan de site, worden er ook tijdens de schoolvakanties bezoekmomenten georganiseerd. Deze vinden elke woensdagnamiddag plaats, vanaf 5 april tot 27 oktober 2017.

Contact reservering onderwijs: admin@erfpunt.be
Contact reservering verenigingen en andere bezoekers: publiekswerking@baac.be

Voor een bezoek aan de opgraving: zorg steeds voor aangepast schoeisel.

Erfpunt verbindt en inspireert