Een leuke toevoeging aan ons depot: een schouderblad van een wolharige neushoorn


We verwelkomden een fascinerende toevoeging aan ons depot dankzij het bestuur van de heemkundige kring De Souvereinen uit Lokeren.

Jacqueline Baetens, voorzitter van de heemkring, ontving uit de nalatenschap van haar voorganger, Marcel Pieters , een mooi bot, gevonden ten tijde van werken in Lokeren voor de aanleg van de viaducten aan de Bergendries. In het zand dat uitgegraven werd op de Molsbergen vond Marcel Pieters dit bot. Al die jaren bleef het in familiebezit. De staat van het bot was noch voor de familie, noch voor de heemkring duidelijk. Gelukkig maakten zij wel de reflex, dat het misschien van waarde kon zijn.

Bij nader onderzoek binnen Erfpunt bleek het te gaan om een schouderblad van een wolharige neushoorn, dat nog een mooi stuk is en zich in vrij goede staat bevindt.

Het schouderblad werd met veel zorg behandeld door onze vrijwillige amateur-paleontoloog, Luc De Coninck. Het heeft nu een veilig onderkomen gevonden in ons onroerend erfgoeddepot, waar het verder zal worden bewaard.

 

Erfpunt verbindt en inspireert