Een UNESCO-erkenning voor het Geopark Schelde Delta?


Eind november diende de Belgische en Nederlandse Unesco-commissie het aanvraagdossier in voor de erkenning van de Schelde Delta als Unesco Global Geopark. Het Geopark omvat de Scheldemonding vanaf de Maas tot aan het Zwin en volgt de loop van de Schelde tot net voor Gent. Het gebied toont de veelzijdige en unieke geologische formaties die gevormd werden én worden door deze getijdenrivier en de impact daarvan op landschap, natuur en bewoners.

Onder stimulans van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Zeeland en Noord-Brabant is een samenwerking met tal van partners op poten gezet, met als doel het Geopark als sterk merk op de kaart te zetten.

Op veertig geosites, waarvan er acht in het Waasland zijn gelegen, kan je ter plaatse dat landschap ontdekken. Denk maar aan de Wase Scheldepolders, de brakwaterschorren langs de Schelde, de veelzijdige Durmevallei of het paleomeer in de Moervaartvallei. Maar ook de steile kleirug van de Wase Cuesta, waarvan het Steengelaag in Stekene de baksteenindustrie illustreert en de vallei van de Barbierbeek die in Kruibeke tussen de typische bolle akkers stroomt zijn geselecteerd. Verschillende musea en bezoekerscentra in de regio, vaak ook erfgoedsites, kunnen uitgroeien tot onthaalpoort.

Voor het aanvraagdossier staken ook tal van onderzoekers en provinciale diensten de handen uit de mouwen en het resultaat mag dan ook gezien worden! Voor het eerst werden de kaarten van deze delen van Vlaanderen en Nederland aan elkaar gekoppeld en zo de geologische evolutie en samenhang van de Scheldevallei in beeld gebracht.

Nu de aanvraag vertrokken is, zal dit jaar samen met de partners ingezet worden op de zichtbaarheid van het Geopark in het gebied op de Geosites en onthaalpoorten.

Meer weten? https://www.scheldedelta.eu/

Erfpunt verbindt en inspireert