Eerste archeologische zones in het Waasland


Eerste archeologische zones in het Waasland

Het Waasland heeft zijn eerste twee archeologische zones. Het gaat om Vrasenepolder (Beveren) en Moervaart (Sint-Niklaas en Stekene). Een erkenning van de oudste prehistorische geschiedenis van onze regio.

Een archeologische zone is een gebied waarvan men vermoedt dat archeologie er nog voldoende goed bewaard is gebleven. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde  te hebben.

Meer info over archeologische zones lees je op de website van Onroerend Erfgoed.

De erkenning van archeologische zones heeft ook rechtsgevolgen. Wie werken wil uitvoeren in een vastgestelde archeologische zone, is sneller verplicht tot archeologisch vooronderzoek, al dan niet gevolgd door een opgraving (art. 5.4.1. en 5.4.2.).

Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een goed in een vastgestelde archeologische zone, ben je verplicht een bekrachtigde archeologienota op te maken wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. Dit geldt ook wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone die vastgesteld is.

Voor een verkavelingsvergunning ben je verplicht om een bekrachtigde archeologienota op te maken wanneer de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. Dit geldt ook wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone die vastgesteld is.

Heb je vragen omtrent een eigen project in een van deze zones? Contacteer dan ons team Beheer via beheer@erfpunt.be.

Erfpunt verbindt en inspireert