Erfgoedhuis Hof ter Welle


Erfgoedhuis Hof ter Welle

In het weekend van Open Monumentendag (10 september 2017), opent het kasteel Hof ter Welle in Beveren na lange jaren van leegstand en een grondige restauratie, definitief haar deuren als erfgoedhuis.
Verscholen achter een statige beukendreef en omsloten door een imposante walgracht, ligt het kasteel Hof ter Welle. Deze unieke, als landschap en monument beschermde erfgoedsite, gaat terug tot het midden van de dertiende eeuw. Het domein, zetel van een lage heerlijkheid, evolueerde van een bescheiden omwalde herenhoeve in de late middeleeuwen tot een riant renaissancekasteel in de zeventiende eeuw, compleet met poortgebouw, siertuin, duiventoren en gaanderij.

Achtereenvolgens waren de adellijke families Vilain, Pottelsberghe en del Plano eigenaar van de heerlijkheid Welle. In 1723 kocht de geestelijke dochter Anna Francisca Piers (1664-1751) het kasteel. Zij wendde haar fortuin aan om Hof ter Welle, omgedoopt tot Geestelijk Hof, om te bouwen tot weeshuis. Ze verschafte er onderdak aan jonge ouderloze meisjes en leerde hen lezen, schrijven en handwerken. In 1727 richtte ze de kloosterorde ‘Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie’ op, die in 1751 een barokke kapel liet bouwen. De laatste zusters verlieten Hof ter Welle in 1988. Het dienstencentrum Hof ter Welle vzw nam hun sociale taken over.
De gemeente Beveren kocht de gebouwen in 1980. Na instandhoudingswerken in 1997-1999, werd het kasteel tussen 2015 en 2017 gerestaureerd. Aan de restauratie ging archeologisch onderzoek vooraf, uitgevoerd door Erfpunt.
Het kasteel Hof ter Welle is beschermd als monument en landschap per koninklijk besluit van 12 april 1974 (beschermingsbesluit 0724).

Nieuwe uitvalsbasis voor de erfgoedwerking van de gemeente Beveren

Tijdens de eerste helft van 2017 richtten de erfgoedmedewerkers van de gemeente Beveren, in nauwe samenwerking met de leden van de Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw, het kasteel Hof ter Welle in als Erfgoedhuis. Voortaan berusten er de collecties van het gemeentelijk museum, het kunstpatrimonium en de erfgoedbibliotheek. In een nieuw museum en een studiekamer worden ze aan het publiek gepresenteerd. Deze realisatie vormt de bekroning van een jarenlang opgebouwde expertise om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in een ruime, toegankelijke en interactieve publiekswerking inzake lokaal erfgoed. De herbestemming van het kasteel tot een erfgoedhuis biedt extra mogelijkheden om ook in de volgende jaren vernieuwend en nog publieksgerichter te werken.

Het nieuwe Erfgoedhuis Hof ter Welle wil een open huis zijn voor zowel de inwoners van de gemeente als voor bezoekers van daarbuiten. Een open huis dat hen weet te verwonderen, te ontroeren en te intrigeren, dat hen laat wegdromen en hen prikkelt op zoek te gaan naar meer informatie over de rijke erfenis die hun voorvaders hebben achtergelaten. Met andere woorden, een huis waarnaar zij af en toe willen terugkeren om te verdiepen of om met nieuwe aspecten kennis te maken. De programmatie en de ontwikkeling van eigen en receptieve activiteiten, zowel gerelateerd aan erfgoed als breder cultureel, zal het brede publiek kennis laten maken met het prachtige kasteel Hof ter Welle en het rijke verleden van het Land van Beveren.

Coördinaten

Erfgoedhuis Hof ter Welle
Anna Piersdreef 2
9120 Beveren
t 03 750 1875 en 1876
m erfgoedhuis@beveren.be
open op woensdag- en zondagnamiddag van 14 tot 17 uur en na afspraak
(wintersluiting tussen 15 december en 30 januari)

Erfpunt verbindt en inspireert