Erfgoedredders in Stekene


Basisschool 7-Sprong loopt Erfgoedwandeling Kemzeke in

Op dinsdag 1 juni liepen de leerlingen van het zesde leerjaar van Basisschool 7-Sprong de Erfgoedwandeling Kemzeke in. Ze deden dit samen met gedeputeerde An Vervliet, burgemeester Stany De Rechter, schepen van Onderwijs Pieter De Witte, schepen van Toerisme Lorette De Permentier en enkele bedenkertjes van de zoektocht uit het derde en vierde leerjaar. Deze spannende zoektocht in de dorpskom van Kemzeke is één van de resultaten van Erfgoedredders Stekene, een traject van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Erfpunt.

Erfgoedredders bundelt de krachten van leerkrachten en erfgoedspecialisten om met kinderen erfgoedacties in de schoolomgeving tot stand te brengen. De methode van Erfgoedredders bestaat erin dat leerkrachten van verschillende scholen samen met een team van plaatselijke én professionele erfgoedkenners erfgoed in de gemeente gaan ontdekken.

Door erfgoedzorgers met leerkrachten rond de tafel te brengen, ontstaat er een mooie dynamiek waarbij erfgoedkennis en educatieve vaardigheden naadloos met elkaar versmelten. Het uiteindelijke doel van Erfgoedredders is leerlingen erfgoedwijsheid bijbrengen en hen een heuse erfgoedactie op het getouw laten zetten. En daar zijn ze in Kemzeke alvast heel goed in geslaagd!

Op initiatief van de gemeente Stekene en in samenwerking met de dienst voor Toerisme van Stekene en de Provincie Oost-Vlaanderen zal de zoektocht permanent worden aangeboden aan gezinnen, toeristen en wandelaars.

‘Erfgoedredders werd vorig schooljaar gehinderd door de eerste lockdown’, zegt Juf Kathleen,’ maar wij gaven niet op en werkten dit schooljaar verder met de kinderen van het derde en het vierde leerjaar. Het was mijn stoutste droom dat deze zoektocht een blijvend karakter zou krijgen. Je moest eens weten hoe trots de kinderen zijn op wat ze gemaakt hebben!’

De Erfgoedwandeling Kemzeke is de eerste erfgoedactie die afgerond is. De andere deelnemende basisscholen van Stekene (De Molenberg, De 3 Beuken, Tuimelaar) zetten elk hun eigen project op poten. De komende weken en ook na de grote vakantie zullen ook zij ermee uitpakken. Na Stekene zal Erfgoedredders naar andere Oost-Vlaamse gemeenten trekken om ook daar erfgoedacties te coachen.

Meer info over de Erfgoedwandeling vind je in het persbericht van de provincie Oost-Vlaanderen.
Meer info over Erfgoedredders vind je hier.

Els Otte, dienst Erfgoed, gedeputeerde An Vervliet, Juf Kathleen De Bruyne, burgemeester Stany Derechter, schepen Pieter De Witte, schepen Lorette De Permentier, directeur Davy Herremans en kinderen van het derde en vierde leerjaar (de ‘makers’)

Erfpunt verbindt en inspireert