Erfpunt en Erfgoedcel Waasland lanceren Wase Erfgoedprijs


Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en roepen samen de Wase Erfgoedprijs in het leven.

Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen de organisatoren de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan.

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Prijs en procedure

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten, waarvan één hoofdwinnaar. De laureaten ontvangen elk een bedrag van 500 euro. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro, 500 euro als laureaat en 500 euro daarbovenop als winnaarsbonus.

Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

Stuur jouw inzending aan de hand van het ingevulde aanmeldingsformulier voor 30/09/19 om 12u naar erfgoedcel@interwaas.be.
De prijsuitreiking vindt plaats op 30/11/19.

Lees alles over de Wase Erfgoedprijs op www.waseerfgoedprijs.be.

Download het aanmeldingsformulier.
Download het wedstrijdreglement.

De Wase Erfgoedprijs is een samenwerking tussen:

 

Erfpunt verbindt en inspireert