Erfpunt & Erfgoedcel Waasland lanceren tweede editie Wase Erfgoedprijs op Open Monumentendag


Tweede editie Wase Erfgoedprijs online

Virus of geen virus, een tweede editie van de Wase Erfgoedprijs zal er zijn. Geen beter moment dan Open Monumentendag om dat nieuws bekend te maken, zeker nu de focus dit jaar ligt op onroerend erfgoed. Onroerend erfgoed is het geheel aan erfgoedelementen die boven- en/of ondergronds bewaard zijn en een waarde hebben op archeologisch, bouwkundig of landschappelijk vlak, inclusief de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Dit jaar bouwden we zelfs een eigen website voor de prijs: www.waseerfgoedprijs.be. Daarop worden alle projecten die genomineerd zijn aan het publiek gepresenteerd, in woord en beeld. Het zijn er 23, en wat opvalt is de grote diversiteit aan projecten. Heel wat fraaie restauraties en slimme renovaties, maar ook een erfgoedwandeling en een archeologisch schoolspel, en boeken die boeiende geschiedenissen blootleggen.

Er is een imposant kasteel, maar ook een klein bakhuis; erfgoed komt in alle formaten, soms met onverwachte verhalen. Er zijn gemeentes die zich om het erfgoed bekommeren, maar er zijn ook heel gewone mensen die, alleen of georganiseerd, ermee aan de slag gaan. Stuk voor stuk doen ze het met passie, overtuiging en liefde voor erfgoed.

Met de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland niet de ‘beste’ projecten belonen, wel de meest inspirerende. Surf dus naar de website van de Wase Erfgoedprijs, en laat je inspireren. Misschien is er bij jou om de hoek wel een stukje erfgoed dat heel blij zou zijn met jouw aandacht.

De Wase Erfgoedprijs wordt op zaterdag 28 november uitgereikt. De genomineerde projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

Alle info: www.waseerfgoedprijs.be

Erfpunt verbindt en inspireert