Erfpunt stelt nieuw beleidsplan voor, stad Lokeren treedt toe


In zijn nieuwe beleidsplan wil Erfpunt zich verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedactoren in het Waasland. Voorzitter Johan Smet is dan ook erg verheugd om de stad Lokeren, en volgend jaar ook de gemeente Zwijndrecht, te verwelkomen binnen de intergemeentelijke samenwerking.

Vlnr: voorzitter Johan Smet, directeur Inge Baetens, schepen Marina Van Hoorick, afgevaardigd bestuurder Alain Debbaut.

Vier jaar na zijn erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) heeft Erfpunt een intensieve werking rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uitgebouwd. Om de dienstverlening naar de Wase gemeenten en erfgoedzorgers nog te verbeteren werd eind 2019 in functie van een nieuw beleidsplan een participatietraject uitgerold.

Via diverse forums (met vertegenwoordigers van de gemeenten) en een erfgoedcafé (voor het grote publiek en de sector) werden noden en kansen voor het Waas onroerend erfgoed in kaart gebracht. Ook niet-aangesloten Wase gemeenten zoals Lokeren en Zwijndrecht namen deel aan het participatietraject. Lokeren nam begin dit jaar het initiatief om tot Erfpunt toe te treden; Zwijndrecht zal deze stap zetten in 2021.

‘Ons erfgoed laat ons niet onbewogen’, stelt schepen Marina Van Hoorick van Lokeren. ‘We kunnen bij Erfpunt beroep doen op hun expertise inzake dossiers rond erfgoed, archeologie, funerair erfgoed. Samen met onze archivaris kunnen we zo het verleden bewaren en inventariseren.’

Beleidsplan 2021-2026
Net voor het uitbreken van Covid-19 werd het nieuwe beleidsplan door de raad van bestuur goedgekeurd. Voorzitter Johan Smet (gemeente Beveren), die samen met ondervoorzitter Filip Baeyens (Sint-Niklaas) het proces van dichtbij heeft kunnen volgen in het planningsteam, stelt dat Erfpunt de juiste ambities koestert voor het Wase erfgoed.

Het Waas onroerend erfgoed staat voor vele uitdagingen: het herbestemmen en herwaarderen van monumenten, het waarderen van waardevol bouwkundig erfgoed, het opmaken van een beleid rond funerair erfgoed, het in kaart brengen van landschappelijk erfgoed, het plaatsen van Wase archeologische onderzoeksresultaten in een Vlaams of internationaal kader.

Daarom wil de organisatie uitgroeien tot een waar steunpunt voor de aangesloten gemeenten, de erfgoedprofessionals en -vrijwilligers. Erfpunt wil zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie en beleving creëren. Aan onszelf geven we de uitdaging om te vervellen tot een proactieve, ondernemende en duurzame organisatie. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Het beleidsplan 2012-2026 kan je hier lezen.

Erfpunt verbindt en inspireert