De Wase Archeologiekoffer

De Wase Archeologiekoffer

Ontdek de Wase geschiedenis op school dankzij de Wase Archeologiekoffer

Wat?

In de Wase Archeologiekoffer zitten archeologische vondsten (of ensembles) van de steentijd tot de middeleeuwen. Deze vondsten zijn verbonden aan opgravingen uit het Waasland en geven de leerlingen inzichten op het vlak van politiek, religie, economie en maatschappelijke organisatie door de tijd heen (van de prehistorie tot de middeleeuwen). Dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen kon Erfpunt de koffer realiseren.

Inhoud en aanpak

De boodschap van de koffer  is: welk beroep je vandaag de dag ook uitoefent, archeologie kan je inspireren. Leerlingen hebben de keuze uit een selectie van zes uitdagende beroepen: architect, diëtist, financieel analist, modeontwerper, strategisch adviseur of leerkracht godsdienst.

Als experts worden ze met een actuele uitdaging of problematiek geconfronteerd. In hun zoektocht naar oplossingen bewandelen ze geen platgetreden paden, maar duiken ze in het verleden om daar inspiratie te vinden.

De vondsten en archeologische onderzoeksresultaten die we hun aanreiken bieden inzicht in uiteenlopende domeinen van vroegere samenlevingen, zowel op politiek, sociaal, religieus als economisch vlak. Met deze nieuwe inzichten kunnen de leerlingen de uitdagingen of problemen in hun professionele activiteiten aanpakken. Zo creëren archeologische onderzoeksresultaten een bijzondere meerwaarde voor huidige professionals.

Hoe gebruik je de Wase Archeologiekoffer?

Via deze pagina kan je 2 filmpjes bekijken, die je wegwijs maken bij het gebruik van de Wase Archeologiekoffer.

Praktisch

De koffer kan ontleend worden door leerkrachten uit het Waasland en is geschikt voor het eerste, tweede en derde jaar secundair onderwijs (A-stroom). Voor gemotiveerde leerkrachten uit de B-stroom is dit project ook absoluut geschikt, weliswaar met enkele objecten minder in de koffer.

De koffer kan gedurende twee weken ontleend worden tegen een waarborg van 50 euro en een vergoeding van 2,50 euro per leerling. Wens je een gids bij te boeken die het gebruik van de koffer in de klas begeleidt, dan kan dit ook aan 30 euro per uur.

De koffer dient bij Erfpunt afgehaald en teruggebracht te worden.

Reserveren kan via academie@erfpunt.be of via +32 498 41 32 48.

Onderwijsdoelen

De Archeologiekoffer beantwoordt aan meerdere onderwijsdoelstellingen.

Een eerste doelstelling is het ontwikkelen van een historisch en cultureel bewustzijn. De leerlingen worden ondergedompeld in het verleden door verschillende fenomenen, thema’s en persona’s te onderzoeken. Aan de hand van zes beroepen vormen ze zich een beeld van verschillende evoluties in de loop van de geschiedenis. Per beroep leren ze over een bepaald aspect van een cultuur, zoals de godsdienst, en ze plaatsen het in de culturele en historische context. Ze ontdekken hoe een cultuur in een bepaalde regio kan verschillen van periode tot periode, maar tegelijk dezelfde elementen behoudt. Daarnaast zien ze hoe een cultuur niet alleen staat, er zijn immers altijd invloeden van buitenaf en wisselwerkingen die een cultuur verder vormgeven. Ze leren verbanden te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst, tussen de eigen cultuur en het burgerschap van vroeger en nu.

Ook ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid zijn onderwijsdoelen die via de koffer aan bod komen. De occupatie van de grond voor bijvoorbeeld landbouw wordt besproken, alsook duurzame huizenbouw en de impact hiervan. Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in complexe systemen zoals langeafstandshandel en leren ze over lokaal versus globaal en de impact van iets ver weg op het lokale leven.

De koffer is zeer hands-on. De leerlingen krijgen objecten in handen en de periodes worden vormgegeven aan de hand van tekeningen en verhalen. Zo is het beeld van de geschiedenis dat ze meekrijgen niet abstract, maar net heel concreet. Ze krijgen de kans om zich echte archeologen te wanen en zodoende te proberen om de culturen uit het verleden te begrijpen aan de hand van objecten.

Ten slotte kan de koffer gebruikt worden voor wetenschappelijke onderwijsdoelen. De gebruikte technieken zijn immers de wetenschappelijke technieken van de archeologie en de geschiedenis. Daarnaast leren de leerlingen door de opdrachten om kritisch om te gaan met het bronmateriaal.

 

Erfpunt verbindt en inspireert