Europese jongerencursus industrieel erfgoed in Italië


Mijnen, weverijen, steenovens of brouwerijen: industriële sites maken deel uit van de regio waar we leven. Het wordt er vaak stil nadat de oorspronkelijke activiteiten er zijn stopgezet. Sanering en herbestemming dringen zich op. Dit industrieel erfgoed vertelt het verhaal van de kennis rond bepaalde productieprocessen en over het leven in en rond deze werkplekken. Lokale besturen ontdekken steeds vaker de kansen die industrieel erfgoed biedt. De meubelfabriek of stedelijke elektriciteitscentrale openen tijdens het Erfgoedweekend of de Open Monumentendag biedt kansen om inwoners te informeren over het voorbije industriële verleden van de gemeente. Maar meestal is er ook een ruimer toeristisch potentieel, dat nog te vaak onbenut wordt. Via het HECTOR-project biedt de Europese Unie inwoners tussen 18 en 30 jaar de kans om een opleidingstraject te volgen rond industrieel erfgoed en toerisme. Eerst volg je een aantal modules online, waarna een online test met meerkeuzevragen volgt. Wie slaagt, kan zich kandidaat stellen voor de zomercursus in september 2022 in Italië. Die vindt plaats in Abbadia San Salvatore nabij Siena. De opleiding wordt gegeven binnen de gebouwen van een belangrijke en indrukwekkende industriële archeologische site, een oude kwikmijn.

De kosten voor deze zomeruniversiteit worden gedragen door  de Europese Commissie. Deelnemers kunnen studenten zijn, medewerkers van lokale besturen, vrijwilligers enzovoort. Misschien zijn er in jouw lokaal bestuur mensen bezig met dit thema en loont het de moeite het perspectief hierrond te verdiepen en te verbreden? Specifiek voor lokale besturen zou het kunnen gaan om medewerkers en stagairs van een toeristische dienst, cultuurdienst, onroerend erfgoed en monumentenzorg, erfgoedcel, intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst of regionaal landschap. Ook bij stads- en museumgidsen en vrijwilligers die actief zijn bij de Open Monumentendag of de Erfgoeddag zijn misschien geïnteresseerden te vinden. De andere partners binnen dit project komen uit Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Spanje.

Informatie over de opleiding en de inschrijvingsvoorwaarden https://www.hector-training.eu/

In ons land is de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA vzw) als partner betrokken bij deze opleiding industrieel erfgoed voor de toeristische sector: info@industrieelerfgoed.be.

Erfpunt verbindt en inspireert